Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Zadanie nr 3 - Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej

Reklama
Nabór od 11.01.2019 do 31.01.2019 16:00
Gmina Łomianki
Łączny budżet 140 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Dotacje do 140 tys. PLN
Dzieci, Młodzież
Burmistrz Łomianek ogłosiła otwarty konkurs ofert: Zadanie nr 3 - Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej na terenie Łomianek.

Reklama