Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Zadanie nr 3 - Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej

Reklama
Nabór od 11.01.2019 do 31.01.2019 16:00
Gmina Łomianki
Łączny budżet 140 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Dotacje do 140 tys. PLN
Dzieci, Młodzież
Burmistrz Łomianek ogłosiła otwarty konkurs ofert: Zadanie nr 3 - Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej na terenie Łomianek.

Reklama