Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Zadanie nr 2 - Profilaktyka i promocja zdrowia oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Reklama
Nabór od 11.01.2019 do 31.01.2019 16:00
Gmina Łomianki
Łączny budżet 430 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Dotacje do 430 tys. PLN
Dzieci, Młodzież, Niepełnosprawni, Seniorzy
Burmistrz Łomianek ogłosiła otwarty konkurs ofert: Zadanie nr 2 - Działania z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

a) Ochrona i promocja zdrowia – edukacja zdrowotna, promocja zdrowia i profilaktyka zdrowotna ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki uzależnień, promocja zdrowego stylu życia, wspieranie rehabilitacji i fizykoterapii;

b) Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – działania profilaktyczne zapobiegające wykluczeniu społecznemu oraz sprzyjające integracji i zwiększeniu udziału osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, promocja zdrowego stylu życia, wspieranie rehabilitacji i fizykoterapii;

c) Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży;

d) Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – w tym prowadzenie zajęć oraz organizacja czasu wolnego jako forma profilaktyki;

e) Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Reklama