Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Zadanie nr 1 - Działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka

Reklama
Nabór od 11.01.2019 do 31.01.2019 16:00
Gmina Łomianki
Łączny budżet 80 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Dotacje do 80 tys. PLN
Dzieci, Rodzina
Burmistrz Łomianek ogłosiła otwarty konkurs ofert: Zadanie nr 1 - Działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

Działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka – działania związane z profilaktyką uzależnień w rodzinach, prowadzenie zajęć oraz zapewnienie czasu wolnego dla rodzin, dzieci, rodziców, związanych z edukacją rodzinną, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji w zakresie profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Reklama