Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Zadanie nr 1 - Działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka

Reklama
Nabór od 11.01.2019 do 31.01.2019 16:00
Gmina Łomianki
Łączny budżet 80 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Dotacje do 80 tys. PLN
Dzieci, Rodzina
Burmistrz Łomianek ogłosiła otwarty konkurs ofert: Zadanie nr 1 - Działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

Działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka – działania związane z profilaktyką uzależnień w rodzinach, prowadzenie zajęć oraz zapewnienie czasu wolnego dla rodzin, dzieci, rodziców, związanych z edukacją rodzinną, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji w zakresie profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Reklama