Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Zajęcia arteterapeutyczne dla dzieci z oddziałów onkologicznych

Reklama
Nabór od 10.01.2019 do 31.01.2019 16:00
Urząd Miasta Łodzi - Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Łączny budżet 46 tys. PLN
Do 100% dofinansowania
Dotacje do 46 tys. PLN
Chorzy, Dzieci
Prezydent Miasta Łodzi ogłosiła otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, wyłonionych w konsultacjach społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2019 rok, dotyczących działań na rzecz dzieci przewlekle chorych.

Konkurs - działania na rzecz dzieci przewlekle chorych wyłonione w konsultacjach społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2019 rok.

Zadanie nr 2 - zajęcia arteterapeutyczne dla dzieci z oddziałów onkologicznych.

Termin realizacji zadania: od 1 lutego 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania - do 46.000,00 zł.

1. oferta realizacji zadania powinna polegać na zorganizowaniu na dziecięcych oddziałach onkologicznych na terenie Łodzi zajęć arteterapeutycznych, przedszkolnych i muzykoterapeutycznych z udziałem lalki terapeutycznej (kierowanej przez przeszkolonego aktora), zgodnie z zadaniem nr L0269 budżetu obywatelskiego na rok 2019;

2. oferta powinna zawierać informacje o kwalifikacjach osób, które będą wykonywać zadanie w zakresie:

  1. przygotowania pedagogicznego do prowadzenia zajęć z dziećmi;
  2. doświadczenia w pracy z dziećmi;

3. koszty kwalifikowane oferty obejmują wyłącznie koszty wynagrodzenia aktora (osoby kierującej lalką terapeutyczną), arteterapeuty, muzykoterapeuty i przedszkolanki oraz koszty materiałów plastycznych.

Reklama