Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Zapewnienie opieki pozamedycznej dla podopiecznych hospicjum stacjonarnego dla dzieci

Reklama
Nabór od 10.01.2019 do 31.01.2019 16:00
Urząd Miasta Łodzi - Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Łączny budżet 139,536 tys. PLN
Do 100% dofinansowania
Dotacje do 139,536 tys. PLN
Chorzy, Dzieci
Prezydent Miasta Łodzi ogłosiła otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, wyłonionych w konsultacjach społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2019 rok, dotyczących działań na rzecz dzieci przewlekle chorych.

Konkurs - działania na rzecz dzieci przewlekle chorych wyłonione w konsultacjach społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2019 rok.

Zadanie nr 1 - zapewnienie opieki pozamedycznej dla podopiecznych hospicjum stacjonarnego dla dzieci.

Termin realizacji zadania: od 1 lutego 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania - do 139.536,00 zł.

1. oferta realizacji zadania powinna polegać na zapewnieniu całodobowej opieki nad dziećmi – podopiecznymi hospicjum stacjonarnego dla dzieci, poprzez wykonywanie czynności pielęgnacyjnych, przygotowywanie posiłków, wspieranie czynności rehabilitacyjnych oraz obsługę drobnego sprzętu medycznego, zgodnie z zadaniem nr L0265 budżetu obywatelskiego na rok 2019;

2. do zakresu obowiązków opiekunów powinno należeć:

  • pomoc pielęgniarkom w czynnościach pielęgnacyjnych,
  • przygotowywanie posiłków, karmienie dzieci,
  • reagowanie na wszystkie zmiany dotyczące dziecka (stan zdrowia, emocje),
  • spędzanie czasu wolnego z dzieckiem,
  • wspieranie kontaktów dziecka z rodziną,
  • udział w wyjazdach rehabilitacyjnych, rekreacyjnych, leczniczych;

3. Oferta powinna zawierać informacje o kwalifikacjach osób, które będą wykonywać zadanie w zakresie:

  • potwierdzonego doświadczenia w zakresie pediatrycznej opieki paliatywnej,
  • umiejętności udzielania pierwszej pomocy dziecku, potwierdzonej odbytym szkoleniem,
  • umiejętności obsługi sprzętu medycznego: ssak, koncentrator tlenu, pulsometr, karmienie przez sondę - potwierdzone odbytymi szkoleniami;

4. koszty kwalifikowane oferty obejmują wyłącznie koszty wynagrodzenia opiekunów (opieka w systemie 7 dni w tygodniu x 24 godziny na dobę).

Reklama