Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Działania na rzecz współpracy organizacji pozarządowych oraz społeczności lokalnej

Reklama
Nabór od 09.01.2019 do 29.01.2019 15:00
Urząd Miejski w Słupsku - Słupskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej
Łączny budżet 50 tys. PLN
Do 99% dofinansowania
Dotacje od 1 do 50 tys. PLN
Organizacje pozarządowe
Prezydent Miasta Słupska ogłosiła otwarty konkurs ofert - wsparcie działań na rzecz współpracy organizacji pozarządowych oraz społeczności lokalnej.

I. W ramach konkursu wspierane będą działania na rzecz współpracy organizacji pozarządowych oraz społeczności lokalnej.

  1. Priorytety nadrzędne (działania wymagane):
  2. Wsparcie merytoryczne dla organizacji pozarządowych w tym usługi księgowe, doradcze, informacyjne itp. co najmniej dwa razy w tygodniu w godz. 15.00-18.00 oraz inne związane z organizacją SCOPiES oraz Słupskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
  3. Integracja organizacji pozarządowych w tym szkolenia, spotkania co najmniej raz w miesiącu.
  4. Organizacja Festiwalu Organizacji Pozarządowych.

Działania animacyjno-edukacyjne służące promocji zrównoważonej mobilności: zorganizowanie co najmniej jednego dwudniowego, weekendowego pikniku promującego zrównoważoną mobilność i otwieranie przestrzeni miejskiej dla mieszkańców i mieszkanek.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań.

Wysokość środków publicznych na realizację zadań w 2019 roku z zakresu wsparcia działań na rzecz rzecz współpracy organizacji pozarządowych oraz społeczności lokalnej wynosi: 50.000,00 zł.

Reklama