Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Pionierzy Polskiej Niepodległości - Sport

Reklama
Nabór od 09.01.2019 do 07.02.2019 15:00
Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego - Dział Edukacji
Łączny budżet 60 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 20 tys. PLN
„Pionierzy Polskiej Niepodległości” to cztery konkursy na projekty, które mają przybliżyć lokalne dziedzictwo związane z odzyskaniem przez Polskę niepodległości, ogłaszane przez Instytut Pileckiego w ramach programu „Niepodległa 2017–2022”.

Zarówno w okresie poprzedzającym odzyskanie niepodległości, jak i w odrodzonym państwie sport był przestrzenią do manifestowania patriotyzmu i budowy tożsamości. Różnego rodzaju towarzystwa i kluby były pierwszym miejscem kształtowania się postaw obywatelskich i stanowiły pole walki o polskość danego obszaru (jak np. w przypadku Śląska w okresie powstań). W wielu miejscowościach organizacje działające na rzecz kultury fizycznej były „szkołą” do późniejszego zaangażowania patriotycznego, a wielu ich członków czynnie włączyło się najpierw w walkę o odzyskanie niepodległości, a potem w jej umacnianie.

Do konkursu „Sport” mogą być zgłaszane projekty dotyczące lokalnych inicjatyw sportowych, lokalnych postaci związanych z rozwojem polskiego sportu w okresie odzyskiwania niepodległości i II RP oraz zaangażowania ludzi sportu w działalność patriotyczną i społeczną w tym okresie.

Reklama