Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Pionierzy Polskiej Niepodległości - Nauka i modernizacja

Reklama
Nabór od 09.01.2019 do 07.02.2019 15:00
Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego - Dział Edukacji
Łączny budżet 60 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 20 tys. PLN
„Pionierzy Polskiej Niepodległości” to cztery konkursy na projekty, które mają przybliżyć lokalne dziedzictwo związane z odzyskaniem przez Polskę niepodległości, ogłaszane przez Instytut Pileckiego w ramach programu „Niepodległa 2017–2022”.

Wielu lokalnych przedsiębiorców i ludzi nauki działało na rzecz wzmocnienia potencjału gospodarczego przyszłej odrodzonej Polski zarówno przed, jak i po 1918 roku. Budując polski kapitał, stawiając fabryki, finansując rozwój kolei i infrastruktury, przygotowywali materialną bazę dla mającej się odrodzić Rzeczypospolitej. Po odzyskaniu niepodległości potrzeba rozwoju nauki i modernizacji stała się jeszcze bardziej paląca. Zniszczone wsie i miasta, bieda spowodowana I wojną światową, konieczność scalenia kraju podzielonego zaborami, zapóźnienia cywilizacyjne – to wszystko powodowało, że Polska potrzebowała modernizacji i rozwoju.

Do konkursu „Nauka i modernizacja” mogą być zgłaszane projekty, które przybliżają i popularyzują historię lokalnych inicjatyw związanych z nauką i modernizacją, a także lokalnych postaci z nimi związanych oraz projekty dotyczące zaangażowania ludzi nauki i przedsiębiorców w działalność patriotyczną i społeczną w okresie odzyskiwania niepodległości i II RP.

Reklama