Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL
Reklama
Nabór od 09.01.2019 do 31.12.2019 23:59
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie
Informacje dotyczące realizacji programu w 2019 roku można uzyskać: - w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie, ul. Batorego 9, 35-005 Rzeszów - pod numerem telefonu: 17 859 48 23 wew. 7 lub 519 585 427 - na stronach internetowych: bip.powiat.rzeszow.pl oraz www.pcpr.powiat.rzeszow.pl
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 2,2 tys. do 26 tys. PLN
Niepełnosprawni
„Aktywny Samorząd” to program skierowany do osób niepełnosprawnych, które w 2019 r. mogą starać się o spore dotacje np. na sprzęt lub zdobycie wyższego wykształcenia. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie zachęca do zapoznania się z zasadami przyznawania dotacji. Powiat Rzeszowski co roku realizuje ten program już od 2012 r.

Zakup sprzętu elektronicznego, specjalne oprzyrządowanie do samochodu, pomoc dla studiujących – na m. in. takie cele mogą w 2019 r. ubiegać się o dofinansowanie osoby niepełnosprawne, które zgłoszą się do PCPR w Rzeszowie.

Dofinansowanie pochodzi ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”.

Nabór wniosków najczęściej otwierany jest początkiem marca każdego roku, ale już teraz zachęcam do kontaktu z naszą placówką, aby szczegółowo poznać zasady przyznawania pomocy. Dofinansowanie przysługuje osobom posiadającym orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, jednak w zależności od tego, na co przeznaczone jest wsparcie finansowe, osoba starająca się o dofinansowane musi spełniać pewne kryteria związane zarówno ze stopniem jak i rodzajem niepełnosprawności – mówi Agnieszka Gabrowska, dyrektor PCPR w Rzeszowie.

Na sprzęt i wyższe studia

W ramach programu „Aktywny Samorząd” można ubiegać się o dofinansowanie w ramach dwóch modułów.

Moduł I zawiera m.in. specjalistyczne oprzyrządowanie do samochodów (dofinansowanie do 8 tys. zł), wyrobienie prawa jazdy kategorii B (do 2 200 zł), zakup sprzętu elektronicznego (do 20 tys. zł), utrzymanie sprawności technicznej wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (do 3 tys. zł), zakup nowoczesnej protezy (od 9 do 26 tys. zł).

W ramach Modułu II można otrzymać dofinansowanie do uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym (np. do 3 tys. zł na czesne).

Przy przyznawaniu wsparcia pod uwagę brany jest rodzaj niepełnosprawności.

Przykładowo, osoba ubiegająca się o dofinansowanie oprzyrządowania do samochodu czy prawa jazdy kategorii B musi posiadać znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności wydany ze względu na dysfunkcję narządu ruchu. W przypadku

Dofinansowanie do sprzętu elektronicznego oraz szkoleń w zakresie obsługi tego sprzętu, wnioskodawca musi posiadać znaczny stopień niepełnosprawności wydany ze względu na dysfunkcję narządu wzroku lub obu kończyn górnych.

To wyjątkowa okazja
„Aktywny Samorząd” jest programem realizowanym przez Powiat Rzeszowski od 2012 r.

W minionym, 2018 roku, w ramach tego programu, z pomocy naszej placówki skorzystało prawie 100 osób. Zapraszamy do skorzystania z tej możliwości również w tym roku. To wyjątkowa okazja dla osób niepełnosprawnych, którzy dzięki temu dofinansowaniu mogą kupić jakże ważny dla nich w życiu codziennym sprzęt oraz zdobyć wyższe wykształcenie – mówi Józef Jodłowski, Starosta Rzeszowski.

Reklama