Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Realizacja zadań w zakresie kultury i sztuki oraz sportu i turystyki

Reklama
Nabór od 09.01.2019 do 25.01.2019 23:59
Starostwo Powiatowe w Krakowie
Łączny budżet 340 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Dorośli, Dzieci, Młodzież
Zarząd Powiatu w Krakowie ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Krakowskiego w roku 2019 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki.
  1. W ramach otwartego konkursu ofert w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego zlecane będą następujące zadania:

1) organizacja i koordynacja imprez kulturalnych o charakterze powiatowym mających istotne znaczenie dla kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

2) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę dzieci i młodzieży powiatu,

3) upowszechnianie i promocja twórczości kulturalno-artystycznej w kraju i za granicą,

4) wydawanie publikacji w postaci drukowanej oraz innych nośników zapisu obrazu i dźwięku służących upowszechnianiu sztuki, ochrony dóbr historii, kultury i dziedzictwa narodowego,

5) wspieranie inicjatyw wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

  1. W ramach otwartego konkursu ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki zlecane będą następujące zadania:

1) organizacja i koordynacja imprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu powiatowym obejmującym współzawodnictwo dzieci, młodzieży i dorosłych,

2) wspieranie udziału sportowców w zawodach na szczeblu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym,

3) wspieranie działań w zakresie informacji turystycznej na terenie powiatu krakowskiego,

4) promocja atrakcji turystycznych powiatu krakowskiego poprzez różne formy wydawnictw w postaci drukowanej oraz innych technik zapisu,

5) organizacja przedsięwzięć promujących walory turystyczne i przyrodnicze powiatu,

6) organizacja i wsparcie imprez turystycznych i rekreacyjnych skierowanych do rodzin z powiatu krakowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wielopokoleniowej.

Oferty należy składać do dnia 25 stycznia 2019 r.

Oferty należy składać na Dzienniku Podawczym Starostwa Powiatowego w Krakowie, al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków (parter) w godzinach od 7.30 do 15.30 lub przesłać na adres: Wydział Promocji i Współpracy Starostwa Powiatowego w Krakowie, al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków, z zaznaczeniem, na które zadanie składana jest oferta (np. „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”).

Reklama