Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Pionierzy Polskiej Niepodległości - Edukacja i wychowanie

Reklama
Nabór od 02.01.2019 do 07.02.2019 14:59
Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego - Dział Edukacji
Łączny budżet 60 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 20 tys. PLN
Młodzież, Dzieci
„Pionierzy Polskiej Niepodległości” to cztery konkursy na projekty, które mają przybliżyć lokalne dziedzictwo związane z odzyskaniem przez Polskę niepodległości, ogłaszane przez Instytut Pileckiego w ramach programu „Niepodległa 2017–2022”.

Celem konkursu jest przypomnienie i popularyzacja wiedzy o zapomnianych lokalnych wychowawcach, nauczycielach, dyrektorach placówek edukacyjnych, instruktorach harcerskich i skautowych oraz o inicjatywach związanych z działalnością edukacyjną i wychowawczą podejmowanych zarówno przed, jak i po 1918 roku. Nauczyciele, działacze harcerscy, pedagodzy oraz duchowni często wciąż pozostają zapomniani, nawet w miejscach, w których prowadzili swoją działalność.

Do konkursu „Edukacja i wychowanie” mogą być zgłaszane projekty, które przybliżają i popularyzują historię lokalnych inicjatyw edukacyjnych i wychowawczych, lokalnych postaci związanych z rozwojem edukacji i wychowania w okresie odzyskiwania niepodległości i II RP oraz zaangażowania ludzi edukacji i wychowawców w działalność patriotyczną i społeczną.

Reklama