Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Konkurs grantowy Funduszu Obywatelskiego pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich

Reklama
Nabór od 08.01.2019 do 31.01.2019 14:00
Fundusz Obywatelski (przy Fundacji dla Polski)
Łączny budżet 83 tys. PLN
Do 100% dofinansowania
Dotacje od 3 tys. do 7 tys. PLN
Organizacje pozarządowe
Zapraszamy do zgłaszania inicjatyw obywatelskich w konkursie grantowym Funduszu Obywatelskiego pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich finansowanym ze środków norweskiej Nagrody Rafto! Wspierać będziemy działania organizacji na rzecz niezależności sądownictwa w Polsce oraz działania na rzecz praw kobiet, mniejszości seksualnych i migrantów.

Fundusz Obywatelski ma przyjemność poinformować, że finansowa część nagrody imienia profesora Thorolfa Rafto przyznana w 2018 r. Rzecznikowi Praw Obywatelskich, dr. Adamowi Bodnarowi, i Biuru RPO za walkę o prawa człowieka i niezależne sądownictwo w Polsce, została przekazana przez norweską Fundację Rafto zgodnie z życzeniem laureatów Funduszowi Obywatelskiemu.

Jej łączna wartość to 83 tys. zł, które w całości przeznaczone zostaną na wsparcie inicjatyw obywatelskich w ramach niniejszego konkursu!

W ramach konkursu grantowego ze środków Nagrody Rafto poszukujemy inicjatyw, które:

1. mieszczą się w jednym z dwóch obszarów tematycznych:

- działania na rzecz niezależności sądownictwa w Polsce,
- działania na rzecz praw kobiet i/lub mniejszości seksualnych i/lub migrantów w Polsce,

2. zrealizowane będą najpóźniej do 30 listopada 2019 r.

Preferowane będą inicjatywy, w których przewidziano angażowanie ludzi do korzystania ze swoich praw i angażowania się na rzecz wspólnych spraw oraz propozycje pochodzące z miast i gmin poniżej 100 tys. mieszkańców.

Kto może zgłaszać się w konkursie?

Do udziału w konkursie zapraszamy zarejestrowane w Polsce:

  • fundacje,
  • stowarzyszenia,
  • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania.

O jakie wsparcie można się ubiegać?

Na wsparcie działań w ramach konkursu przeznaczono całość środków z Nagrody Rafto (83 tys. zł).

W ramach konkursu można ubiegać się o granty w wysokości od 3000 do 7000 zł.

Zapraszamy organizacje do zgłaszania wniosków w systemie Witkac do 31 stycznia 2019 r. do godziny 14:00.

Nie ma listy tzw. kosztów kwalifikowanych; docenimy wkład własny, ale nie jest to warunek konieczny ubiegania się o wsparcie w konkursie.

Wnioski zostaną przeanalizowane przez Komisję konkursową składającą się z przedstawicieli/-ek Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Rady Funduszu Obywatelskiego i Fundacji dla Polski.

Więcej informacji o konkursie na stronie Funduszu Obywatelskiego.

Reklama