Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Konkurs grantowy Funduszu Obywatelskiego pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich

Reklama
Nabór od 08.01.2019 do 31.01.2019 14:00
Fundusz Obywatelski (przy Fundacji dla Polski)
Łączny budżet 83 tys. PLN
Do 100% dofinansowania
Dotacje od 3 tys. do 7 tys. PLN
Organizacje pozarządowe
Zapraszamy do zgłaszania inicjatyw obywatelskich w konkursie grantowym Funduszu Obywatelskiego pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich finansowanym ze środków norweskiej Nagrody Rafto! Wspierać będziemy działania organizacji na rzecz niezależności sądownictwa w Polsce oraz działania na rzecz praw kobiet, mniejszości seksualnych i migrantów.

Fundusz Obywatelski ma przyjemność poinformować, że finansowa część nagrody imienia profesora Thorolfa Rafto przyznana w 2018 r. Rzecznikowi Praw Obywatelskich, dr. Adamowi Bodnarowi, i Biuru RPO za walkę o prawa człowieka i niezależne sądownictwo w Polsce, została przekazana przez norweską Fundację Rafto zgodnie z życzeniem laureatów Funduszowi Obywatelskiemu.

Jej łączna wartość to 83 tys. zł, które w całości przeznaczone zostaną na wsparcie inicjatyw obywatelskich w ramach niniejszego konkursu!

W ramach konkursu grantowego ze środków Nagrody Rafto poszukujemy inicjatyw, które:

1. mieszczą się w jednym z dwóch obszarów tematycznych:

- działania na rzecz niezależności sądownictwa w Polsce,
- działania na rzecz praw kobiet i/lub mniejszości seksualnych i/lub migrantów w Polsce,

2. zrealizowane będą najpóźniej do 30 listopada 2019 r.

Preferowane będą inicjatywy, w których przewidziano angażowanie ludzi do korzystania ze swoich praw i angażowania się na rzecz wspólnych spraw oraz propozycje pochodzące z miast i gmin poniżej 100 tys. mieszkańców.

Kto może zgłaszać się w konkursie?

Do udziału w konkursie zapraszamy zarejestrowane w Polsce:

  • fundacje,
  • stowarzyszenia,
  • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania.

O jakie wsparcie można się ubiegać?

Na wsparcie działań w ramach konkursu przeznaczono całość środków z Nagrody Rafto (83 tys. zł).

W ramach konkursu można ubiegać się o granty w wysokości od 3000 do 7000 zł.

Zapraszamy organizacje do zgłaszania wniosków w systemie Witkac do 31 stycznia 2019 r. do godziny 14:00.

Nie ma listy tzw. kosztów kwalifikowanych; docenimy wkład własny, ale nie jest to warunek konieczny ubiegania się o wsparcie w konkursie.

Wnioski zostaną przeanalizowane przez Komisję konkursową składającą się z przedstawicieli/-ek Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Rady Funduszu Obywatelskiego i Fundacji dla Polski.

Więcej informacji o konkursie na stronie Funduszu Obywatelskiego.

Reklama