Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - Podwórka z natury

Reklama
Nabór od 08.01.2019 do 30.01.2019 23:59
Gmina Olsztyn - Wydział Strategii i Funduszy Europejskich
Łączny budżet 80 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje od 80 tys. do 80 tys. PLN
Prezydent Miasta Olsztyna ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych świadczonego na rzecz mieszkańców Miasta Olsztyna w roku 2019 - Podwórka z natury.

Przedmiotem konkursu jest zlecenie wykonania zadania publicznego pn.: „Podwórka z Natury – zwiększanie aktywności mieszkańców obszaru rewitalizacji na rzecz poprawy jakości oraz atrakcyjności wspólnych przestrzeni lokalnych”, w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.

Zadanie polega na prowadzeniu działań animacyjnych oraz aktywizujących z trzema grupami sąsiedzkimi, wskazanymi przez Urząd Miasta Olsztyna. Zadaniem organizacji będzie integracja oraz pobudzenie do działania wskazanych grup sąsiedzkich, za pomocą różnorodnych form aktywności. Celem działań animacyjnych skierowanych do lokalnej społeczności jest doprowadzenie do samoorganizacji grupy sąsiedzkiej oraz podjęcia przez nią działań na rzecz zagospodarowania następujących przestrzeni lokalnych, zwanych „podwórkami”:

  1. Podwórko u zbiegu ulic Dąbrowszczaków i Mazurskiej - obr. 72, dz. nr 168/2, dz. nr 147, dz. nr 146/2;
  2. Podwórko u zbiegu ulic Żeromskiego i Sienkiewicza - obr. 20, część dz. nr 207/19, dz. nr 207/20, część dz. nr 207/21, część dz. nr 207/41;
  3. Podwórko pomiędzy ulicami Puszkina i Małeckiego - obr. 21, część dz. nr 80/13 i część dz. nr 80/8;

Szczegółowe warunki realizacji zadania zawarte zostały w ogłoszeniu Prezydenta Olsztyna o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego oraz w załączniku nr 1 do ogłoszenia.

Reklama