Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Prowadzenie miejsc aktywności rękodzielniczej, warsztatów dla mieszkańców i mieszkanek miasta

Reklama
Nabór od 07.01.2019 do 25.01.2019 15:00
Urząd Miejski w Słupsku - Słupskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej
Łączny budżet 60 tys. PLN
Do 99% dofinansowania
Dotacje od 1 do 60 tys. PLN
Prezydent Miasta Słupska ogłosiła otwarty ofert na wsparcie wykonania w 2019 r. zadania publicznego polegającego na prowadzeniu miejsc aktywności rękodzielniczej, warsztatów dla mieszkańców i mieszkanek miasta pn. „Męska szopa” oraz „Damska szopa”.

I. W ramach konkursu wspierane będzie zadanie polegające na prowadzeniu miejsc aktywności rękodzielniczej, warsztatów dla mieszkańców i mieszkanek miasta pn. „Męska szopa” oraz „Damska szopa”.

Założenia projektu (priorytety) muszą obejmować:

  • udostępnienie warsztatów wyposażonych w niezbędne do aktywności rękodzielniczej narzędzia - przynajmniej dwa razy w każdym tygodniu trwania zadania, przez min. 4 godziny dziennie (min. 8 godzin tygodniowo) w godzinach popołudniowych tj. od godz. 15.00 do 19.00,

  • wsparcie odbiorców zadania w zakresie instruktażu dotyczącego obsługi narzędzi i urządzeń znajdujących się w warsztatach,

  • wsparcie odbiorców zadania w zakresie wskazania najlepszych metod oraz materiałów służących realizacji wykonywanych własnoręcznie przedmiotów.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadań:

W 2019 roku wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wyniesie – 60.000,00 zł.

Reklama