Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Poprawa bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym

Reklama
Nabór od 07.01.2019 do 28.01.2019 15:30
Urząd Miasta Zielona Góra
Łączny budżet 190 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Dzieci, Młodzież
Prezydent Miasta Zielona Góra ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zielona Góra w 2019 roku w zakresie: upowszechniania i wspierania działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.

Rodzaj i formy zadania.

Zadania w zakresie upowszechniania i wspierania działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym mogą być wykonywane poprzez realizację następujących przedsięwzięć:

1) prewencyjno – wychowawczym i resocjalizacyjnym;

2) informacyjno – edukacyjnym;

3) innowacyjnym mającym na celu wzbogacenie ofert z zakresu bezpieczeństwa publicznego dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców miasta.

Oferty należy składać w sekretariacie Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Zielona Góra, ul. Kasprowicza 3/5, pokój 204, w terminie do dnia 28 stycznia 2019 roku, do godz. 15:30.

O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do urzędu.

Reklama