Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Aktywizacja mieszkańców osiedla Tarnogaj we Wrocławiu w 2019 roku

Reklama
Nabór od 04.01.2019 do 28.01.2019 12:00
Urząd Miejski Wrocławia - Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego
Łączny budżet 100 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 100 tys. PLN
Prezydent Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Aktywizacja mieszkańców osiedla Tarnogaj we Wrocławiu w 2019 roku”.

Zadanie polegać ma na aktywizacji i integracji społeczności lokalnej poprzez:

  1. Prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej przez min. 5 dni w tygodniu w łącznym wymiarze godzin nie niższym niż 25 godzin tygodniowo, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  2. Prowadzenie różnego rodzaju ogólnodostępnych zajęć kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Wrocławia, które będą miały charakter bezpłatny.
  3. Prowadzenie zajęć plenerowych (sportowych, edukacyjnych, integracyjnych) oraz popularyzacji innych form aktywności fizycznej (np. joga, pilates)
  4. Prowadzenie zajęć artystycznych m.in.: spotkań z interesującymi ludźmi, zajęć edukacyjnych, spotkań dyskusyjnych np. z grami planszowymi, zajęć muzycznych czy różnego rodzaju wystaw.
  5. Zorganizowanie zajęć rodzinnych ze szczególnym nastawieniem na aktywizację seniorów.
  6. Zorganizowanie wolontariatu do pomocy przy prowadzeniu różnych działań.
  7. Organizowanie różnorodnych i kreatywnych zajęć otwartych dla ludzi w różnych grupach wiekowych, narodowościowych i wyznaniowych z wykluczeniem pasywnego oglądania telewizji, grania w gry komputerowe itp.
  8. Prowadzenie działań streetworkerów na terenie osiedla Tarnogaj.
  9. Wykorzystanie w działalności technologii multimedialnych oraz mediów elektronicznych (np. portali społecznościowych czy newsletterów) m.in. do promocji działań.
  10. Współpraca z radą osiedla Tarnogaj przy prowadzeniu działań.
Reklama