Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Erasmus+ Młodzież – Wymiany młodzieżowe

Reklama
Nabór od 03.01.2019 do 30.04.2019 12:00
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież
Unijne granty na międzynarodowe spotkania grup rówieśników, ukierunkowane na zdobywanie doświadczeń poza szkołą czy uczelnią. Granty przyznawane są w ramach zaplanowanego na lata 2014-2020, unijnego programu Erasmus+ Młodzież – Akcja 1, Mobilność edukacyjna („Wymiany młodzieżowe”). Erasmus+ wspiera edukację, szkolenia zawodowe, działania młodzieżowe oraz sport.

Celem wymian młodzieżowych jest wsparcie wszechstronnego rozwoju młodzieży. Wymiany umożliwiają poznanie nowych kultur, podnoszenie i zdobywanie nowych umiejętności, zrozumienie zasad demokracji, idei zjednoczonej Europy, różnorodności kulturowej, współpracy zespołowej oraz rozwój zainteresowań. Korzyści wyniesione z udziału w projektach mają później procentować podczas wchodzenia młodych ludzi na rynek pracy. Projekt wymiany polega na spotkaniu grup młodzieży z dwóch lub więcej krajów w celu realizacji projektu na wspólnie wybrany temat (sport, kultura, zdrowie, sprawy społeczne itd.). Zagadnienia poruszane w trakcie projektu powinny wynikać z zainteresowań młodych uczestników. Działania mogą i powinny mieć różnorodną formę – debat, warsztatów, ćwiczeń, gier, spotkań itp.

Uczestnicy
W wymianie mogą brać udział grupy młodych ludzi w wieku od 13 do 30 lat z co najmniej dwóch państw, z których co najmniej jedno jest Krajem Programu. Minimalna liczba uczestników projektu wynosi 16 osób, maksymalna – 60. Każda grupa musi mieć co najmniej jednego lidera (osoba pełnoletnia, bez ograniczeń wiekowych).

Długość wymiany i projektu
Długość wymiany: od 5 do 21 dni, nie licząc czasu podróży. Czas trwania projektu: od 3 do 24 miesięcy.

Dofinansowanie
– koszty podróży (kwota dofinansowania zależy od dystansu);
– koszty organizacyjne (ryczałt na jednego uczestnika, stawka dzienna);
– koszty działań promujących projekt i jego osiągnięcia;
– wsparcie finansowe może również pokrywać: koszty dodatkowe związane z udziałem osób niepełnosprawnych oraz osób z mniejszymi szansami, koszty specjalne, np. wizy, pozwolenia pobytowe itp. (w obu przypadkach jest to 100% uprawnionych kosztów) oraz koszty dwudniowej wizyty przygotowawczej dla maksymalnie dwóch osób.

Kto może składać wnioski
O granty mogą się ubiegać: organizacje młodzieżowe, stowarzyszenia i fundacje, instytucje działające na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym, stowarzyszenia regionów, europejskie grupy współpracy terytorialnej, podmioty gospodarcze działające w sektorze odpowiedzialnego społecznie biznesu.

Osoby indywidualne nie mogą się ubiegać o dofinansowanie z programu Erasmus+.

Państwa uczestniczące w programie

 1. Kraje Programu
  • 28 krajów członkowskich UE,
  • Kraje kandydujące do UE: Turcja i Macedonia,
  • Kraje EOG: Norwegia, Lichtenstein, Islandia,
  • Serbia.

 2. Sąsiadujące Kraje Partnerskie
  • Europa Południowo-Wschodnia: Albania, Bośnia i Hercegowina, Serbia, Czarnogóra, Kosowo,
  • Europa Wschodnia i Kaukaz: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Rosja, Ukraina,
  • Kraje Basenu Morza Śródziemnego: Algieria, Egipt, Izrael, Jordania, Libia, Maroko, Palestyna, Syria, Tunezja,
  Krajem Partnerskim jest także Szwajcaria, dotychczasowy Kraj Programu.

Termin składania wniosków w roku 2019:
– 5 lutego;
– 30 kwietnia;
– 1 października.

W każdym z podanych terminów wnioski składa się do godz. 12.00 czasu brukselskiego.

Więcej informacji znajduje się na stronie Komisji Europejskiej, na polskiej stronie programu oraz w Przewodniku po programie.

Przed złożeniem wniosku
Wszystkie organizacje aplikujące do programu Erasmus+ muszą się zarejestrować w systemie systemie EU-Login oraz w Portalu Uczestnika i systemie URF (Unique Registration Facility) aby otrzymać niezbędny dla przeprowadzenia procesu rejestracji numer identyfikacyjny PIC (Personal Identification Code). Więcej informacji.

Zobacz także
Akcja 2 – Międzynarodowe inicjatywy młodzieżowe
Akcja 3 – Rozwój polityki młodzieżowej

Koordynator w Polsce

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+
email: kontakt@frse.org.pl
www: http://www.frse.org.pl/
Al. Jerozolimskie 142a, 02-305 Warszawa
tel.: +48 22 46 31 000

Reklama