Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Erasmus+ Kształcenie zawodowe – wyjazdy uczniów i absolwentów szkół

Reklama
Nabór od 03.01.2019 do 05.02.2019 12:00
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież
Dofinansowanie przyznawane jest w ramach zaplanowanego na lata 2014-2020, unijnego programu Erasmus+: Kształcenie i szkolenia zawodowe – akcja 1 „Mobilność edukacyjna”. Integralną częścią programu jest przygotowanie uczniów poprzez zapewnienie im przez organizację wysyłającą (ich macierzystą szkołę/placówkę kształcenia) zajęć językowych oraz kulturowo-pedagogicznych. Program stażu/praktyki zagranicznej dla uczestnika mobilności musi być spójny z programem kształcenia w danym zawodzie i musi być określony przez organizację wysyłającą oraz organizację przyjmującą już na etapie składania wniosku.

Dofinansowanie wyjazdów uczniów i absolwentów placówek kształcenia zawodowego na praktyki w innej placówce lub zagranicznym przedsiębiorstwie.

Erasmus+ wspiera edukację, szkolenia zawodowe, działania młodzieżowe oraz sport. Wyjazdy uczniów i absolwentów szkół służą podniesieniu jakości i zwiększeniu atrakcyjności szkolnictwa i kształcenia zawodowego w Europie oraz wspieranie współpracy między systemami edukacji i szkoleń w krajach uczestniczących w programie.

Działania wspierane w ramach programu
Praktyki i staże za granicą w firmach, centrach szkoleniowych, organizacjach publicznych, organizacjach pozarządowych itp. dla uczniów kształcących się zawodowo. Jeżeli pobyt za granicą odbywa się w innej placówce kształcenia zawodowego, integralną część pobytu musi być praktyka w zagranicznym przedsiębiorstwie, organizowana przez tą placówkę).

Staże i praktyki zagraniczne przeznaczone są dla:

  • uczniów szkół zawodowych i technicznych;
  • osób w trakcie szkolenia zawodowego u pracodawcy;
  • absolwentów – tzw. „recent graduates” (mobilność musi być zrealizowana w ciągu jednego roku od ukończenia nauki przez uczestnika).

Wyjazdy uczniów odbywają się w ramach współpracy organizacji wysyłającej i przyjmującej z dwóch krajów, posiadającej akredytację (VET Mobility Charter).

Rekrutacja uczniów
Uczestników rekrutuje organizacja kształcenia i szkolenia zawodowego bądź koordynator konsorcjum z kraju uczestniczącego w programie. Na konsorcjum składają się minimum 3 organizacje kształcenia zawodowego.

Miejsce odbywania praktyk
• publiczne (także społeczne) i prywatne, małe, średnie lub duże przedsiębiorstwa;
• instytucje publiczne działające na poziomie lokalnym regionalnym lub krajowym;
• izby przemysłowo-handlowe, związki zawodowe, związki rzemiosła;
• instytuty badawcze;
• placówki kształcenia zawodowego, instytuty, centra edukacyjne;
• organizacje non-profit, stowarzyszenia, fundacje;
• instytucje i organizacje świadczące usługi w obszarze informacji i doradztwa zawodowego.

Długość pobytu
• od 2 tygodni do mniej niż 3 miesięcy (krótkoterminowe staże)
• od 3 do 12 miesięcy (długoterminowe staże ErasmusPro)

Czas trwania projektu: rok lub dwa lata.

Dofinansowanie
– koszty podróży (kwota dofinansowania zależy od dystansu);
– koszty organizacyjne (ryczałt na jednego uczestnika, w zależności od kraju i liczby uczestników);
– wsparcie indywidualne (ryczałt, w zależności od kraju i długości pobytu);
– wsparcie finansowe może również pokrywać koszty dodatkowe związane z udziałem osób niepełnosprawnych oraz koszty dodatkowe związane z udziałem osób z mniejszymi szansami (w obu przypadkach jest to 100% uprawnionych kosztów).

Wsparcie językowe
Uczestnicy w czasie pobytu za granicą (praktyki trwające od 1 do 12 miesięcy) mogą wziąć udział w kursie językowym online.

Państwa uczestniczące w programie
• 28 krajów członkowskich UE
• Kraje kandydujące do UE: Turcja i Macedonia
• Kraje EOG: Norwegia, Lichtenstein, Islandia
• Serbia

Uwaga: wnioski o granty mogą składać tylko organizacje, instytucje, placówki edukacyjne, przedsiębiorstwa itp. Osoby indywidualne nie mogą się ubiegać o dofinansowanie z programu.

Termin składania wniosków:
5 lutego 2019 roku do godz. 12:00 czasu brukselskiego.

Więcej informacji znajduje się na stronie Komisji Europejskiej, na polskiej stronie programu oraz w przewodniku po programie.

Przed złożeniem wniosku
Wszystkie organizacje aplikujące do programu Erasmus+ muszą się zarejestrować w systemie EU_LOGIN oraz w Portalu Uczestnika i systemie URF (Unique Registration Facility) aby otrzymać niezbędny dla przeprowadzenia procesu rejestracji numer identyfikacyjny PIC (Personal Identification Code). Więcej informacji.

Koordynator w Polsce

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+
email: kontakt@frse.org.pl
www: http://www.frse.org.pl/
Al. Jerozolimskie 142a, 02-305 Warszawa
tel.: +48 22 46 31 000

Reklama