Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Realizacja zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej oraz bezpieczeństwa publicznego

Reklama
Nabór od 03.01.2019 do 21.01.2019 14:00
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Łączny budżet 5,69 mln PLN
Do 80% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Dzieci, Młodzież
Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na zadania publiczne województwa śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej oraz bezpieczeństwa publicznego realizowane w terminie od dnia podpisania umowy do 16.12.2019 roku.

Cel konkursu

Wsparcie zadań publicznych Województwa Śląskiego, które będą realizowane w zakresie:

· Upowszechniania kultury fizycznej w terminie od dnia podpisania umowy do 16.12.2019 roku.

· Zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym w górach w terminie od dnia podpisania umowy do 16.12.2019 roku.

Zadania Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej oraz bezpieczeństwa publicznego winny być realizowane w następujących działaniach:

1. Organizacja i uczestnictwo w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych,

2. Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz sportowców niepełnosprawnych,

3. Organizacja przedsięwzięć dotyczących sportu dla wszystkich, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży niedostosowanej oraz środowisk o niskim statusie materialnym,

4. Badania diagnostyczne i ogólnolekarskie dla młodzieży uzdolnionej sportowo Województwa Śląskiego,

5. Sport akademicki w zakresie upowszechniania kultury fizycznej,

6. Szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików w 2019 roku,

7. Udział w Finałach Mistrzostw Polski zawodników reprezentujących Województwo Śląskie oraz w Finałach Ogólnopolskich Olimpiad Młodzieżowych,

8. Zadania ratownictwa górskiego - zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym w górach.

Oferty należy składać w terminie do 21 stycznia 2019 roku do godz.14.00

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 8 lutego 2019 roku.

O zakwalifikowaniu oferty do konkursu decyduje,potwierdzona właściwą pieczęcią, data wpływu oferty do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46, p. 164 lub Międzywydziałowe Zespoły Zadaniowe Urzędu Marszałkowskiego w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 40 i Częstochowie przy ul. Sobieskiego 7).

W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin rozstrzygnięcia może być dłuższy.

Otwarty konkurs ofert dotyczy zadania realizowanego od dnia podpisania umowy do 16.12.2019 roku.

Reklama