Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Erasmus+ Edukacja szkolna – Wyjazdy kadry

Reklama
Nabór od 02.01.2019 do 05.02.2019 12:00
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Dofinansowanie wyjazdów nauczycieli i kadry szkolnej na nauczanie w partnerskiej szkole lub na uczestnictwo w kursach i szkoleniach – w szkołach, organizacjach i przedsiębiorstwach za granicą. Dofinansowanie przyznawane jest w ramach zaplanowanego na lata 2014-2020, unijnego programu Erasmus+: Edukacja szkolna – Akcja 1 – „Mobilność edukacyjna” (Wyjazdy kadry edukacyjnej). Jest to kontynuacja części działań programu „Uczenie się przez całe życie” – Comenius.

Erasmus+ wspiera edukację, szkolenia zawodowe, działania młodzieżowe oraz sport. Celem wyjazdów kadry szkolnej jest jest podniesienie jakości i zwiększenie atrakcyjności szkolnictwa i kształcenia zawodowego w Europie oraz wspieranie współpracy między systemami edukacji i szkoleń w krajach uczestniczących w programie.

Działania realizowane w ramach programu
• Wymiany nauczycieli: projekty dające możliwość nauczania w szkole partnerskiej za granicą;
• Szkolenia kadry edukacyjnej – wsparcie rozwoju zawodowego nauczycieli, dyrektorów i innych osób zatrudnionych w szkole w formie udziału w kursach lub szkoleniach zagranicznych,
• stażu typu job shadowing, polegającego na obserwacji pracy osób zatrudnionych w zagranicznej szkole partnerskiej lub innej organizacji działającej w obszarze edukacji szkolnej.

Uczestnicy
Kadra przedszkolna i szkolna (ucząca lub nie) pracująca w danej placówce oświatowej: m.in. nauczyciele, dyrektorzy, bibliotekarze.

Rekrutacja

 • Organizacja wysyłająca (aplikująca) musi być szkołą, która rekrutuje uczestników.
 • Organizacja goszcząca może być szkołą lub organizacją publiczną/prywatną działającą w sektorze rynku pracy lub edukacji, szkoleń i młodzieży. Są to m.in.:
  • publiczne (także społeczne) i prywatne, małe, średnie lub duże przedsiębiorstwa;
  • instytucje publiczne działające na poziomie lokalnym regionalnym lub krajowym;
  • izby przemysłowo-handlowe, związki zawodowe, związki rzemiosła;
  • instytuty badawcze;
  • fundacje;
  • placówki kształcenia zawodowego, instytuty, centra edukacyjne;
  • organizacje non-profit, stowarzyszenia, NGO-sy;
  • instytucje i organizacje świadczące usługi w obszarze informacji i doradztwa zawodowego;
  • organizacje prowadzące szkolenia i kursy.

Długość pobytu
Czas trwania wyjazdu: od dwóch dni do dwóch miesięcy. Czas trwania projektu: rok lub dwa lata.

Dofinansowanie
• koszty podróży (kwota dofinansowania zależy od dystansu);
• koszty organizacyjne (ryczałt na jednego uczestnika, w zależności od liczby uczestników);
• wsparcie na indywidualne na koszty utrzymania, w zależności od kraju docelowego i długości pobytu;
• opłaty za kursy i szkolenia;
• koszty specjalne związane z udziałem osób niepełnosprawnych finansowane są w 100 proc.

Uwaga: wyjazd nauczyciela do szkoły partnerskiej w celu zdobycia doświadczenia zawodowego lub szkolenia może być częścią projektu strategicznego.

Państwa uczestniczące w programie
• 28 krajów członkowskich UE
• Kraje kandydujące do UE: Turcja i Macedonia
• Kraje EOG: Norwegia, Lichtenstein, Islandia
• Serbia

Uwaga: wnioski o granty mogą składać tylko organizacje, instytucje, placówki edukacyjne, przedsiębiorstwa itp. Osoby indywidualne nie mogą się ubiegać o dofinansowanie z programu.

Więcej informacji znajduje się na stronie Komisji Europejskiej oraz na polskiej stronie programu.

Termin składania wniosków:
5 lutego 2019 roku do godz. 12:00 czasu brukselskiego.

Przed złożeniem wniosku
Wszystkie organizacje aplikujące do programu Erasmus+ muszą się zarejestrować w systemie EU_LOGIN oraz w Portalu Uczestnika i systemie URF (Unique Registration Facility) aby otrzymać niezbędny dla przeprowadzenia procesu rejestracji numer identyfikacyjny PIC (Personal Identification Code). Więcej informacji

Koordynator w Polsce

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+
email: kontakt@frse.org.pl
www: http://www.frse.org.pl/
Al. Jerozolimskie 142a02-305 Warszawa
tel.: +48 22 46 31 000

Reklama