Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Erasmus+ Edukacja szkolna – Wyjazdy kadry

Reklama
Nabór od 02.01.2020 do 05.02.2020 12:00
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Dofinansowanie wyjazdów nauczycieli i kadry szkolnej na nauczanie w partnerskiej szkole lub na uczestnictwo w kursach i szkoleniach – w szkołach, organizacjach i przedsiębiorstwach za granicą. Dofinansowanie przyznawane jest w ramach zaplanowanego na lata 2014-2020, unijnego programu Erasmus+: Edukacja szkolna – Akcja 1 – „Mobilność edukacyjna” (Wyjazdy kadry edukacyjnej). Jest to kontynuacja części działań programu „Uczenie się przez całe życie” – Comenius.

Erasmus+ wspiera edukację, szkolenia zawodowe, działania młodzieżowe oraz sport. Celem wyjazdów kadry szkolnej jest jest podniesienie jakości i zwiększenie atrakcyjności szkolnictwa i kształcenia zawodowego w Europie oraz wspieranie współpracy między systemami edukacji i szkoleń w krajach uczestniczących w programie.

Działania realizowane w ramach programu
• Wymiany nauczycieli: projekty dające możliwość nauczania w szkole partnerskiej za granicą;
• Szkolenia kadry edukacyjnej – wsparcie rozwoju zawodowego nauczycieli, dyrektorów i innych osób zatrudnionych w szkole w formie udziału w kursach lub szkoleniach zagranicznych,
• stażu typu job shadowing, polegającego na obserwacji pracy osób zatrudnionych w zagranicznej szkole partnerskiej lub innej organizacji działającej w obszarze edukacji szkolnej.

Uczestnicy
Kadra przedszkolna i szkolna (ucząca lub nie) pracująca w danej placówce oświatowej: m.in. nauczyciele, dyrektorzy, bibliotekarze.

Rekrutacja

 • Organizacja wysyłająca (aplikująca) musi być szkołą, która rekrutuje uczestników.
 • Organizacja goszcząca może być szkołą lub organizacją publiczną/prywatną działającą w sektorze rynku pracy lub edukacji, szkoleń i młodzieży. Są to m.in.:
  • publiczne (także społeczne) i prywatne, małe, średnie lub duże przedsiębiorstwa;
  • instytucje publiczne działające na poziomie lokalnym regionalnym lub krajowym;
  • izby przemysłowo-handlowe, związki zawodowe, związki rzemiosła;
  • instytuty badawcze;
  • fundacje;
  • placówki kształcenia zawodowego, instytuty, centra edukacyjne;
  • organizacje non-profit, stowarzyszenia, NGO-sy;
  • instytucje i organizacje świadczące usługi w obszarze informacji i doradztwa zawodowego;
  • organizacje prowadzące szkolenia i kursy.

Długość pobytu
Czas trwania wyjazdu: od dwóch dni do dwóch miesięcy. Czas trwania projektu: rok lub dwa lata.

Dofinansowanie
• koszty podróży (kwota dofinansowania zależy od dystansu);
• koszty organizacyjne (ryczałt na jednego uczestnika, w zależności od liczby uczestników);
• wsparcie na indywidualne na koszty utrzymania, w zależności od kraju docelowego i długości pobytu;
• opłaty za kursy i szkolenia;
• koszty specjalne związane z udziałem osób niepełnosprawnych finansowane są w 100 proc.

Uwaga: wyjazd nauczyciela do szkoły partnerskiej w celu zdobycia doświadczenia zawodowego lub szkolenia może być częścią projektu strategicznego.

Państwa uczestniczące w programie
• 28 krajów członkowskich UE
• Kraje kandydujące do UE: Turcja i Macedonia
• Kraje EOG: Norwegia, Lichtenstein, Islandia
• Serbia

Uwaga: wnioski o granty mogą składać tylko organizacje, instytucje, placówki edukacyjne, przedsiębiorstwa itp. Osoby indywidualne nie mogą się ubiegać o dofinansowanie z programu.

Więcej informacji znajduje się na stronie Komisji Europejskiej oraz na polskiej stronie programu.

Termin składania wniosków:
5 lutego 2020 roku do godz. 12:00 czasu brukselskiego.

Przed złożeniem wniosku
Wszystkie organizacje aplikujące do programu Erasmus+ muszą się zarejestrować w systemie EU_LOGIN oraz w Portalu Uczestnika i systemie URF (Unique Registration Facility) aby otrzymać niezbędny dla przeprowadzenia procesu rejestracji numer identyfikacyjny PIC (Personal Identification Code). Więcej informacji

Koordynator w Polsce

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+
email: kontakt@frse.org.pl
www: http://www.frse.org.pl/
Al. Jerozolimskie 142a02-305 Warszawa
tel.: +48 22 46 31 000

Reklama