Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Erasmus+ Edukacja dorosłych - wyjazdy kadry placówek edukacji dorosłych

Reklama
Nabór od 02.01.2019 do 05.02.2019 12:00
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Dorośli
Dofinansowanie wyjazdów kadry placówek edukacji osób dorosłych w celach nauczania w partnerskiej organizacji lub szkolenia jej pracowników oraz w celach odbycia stażu lub szkolenia. Dofinansowanie przyznawane jest w ramach zaplanowanego na lata 2014-2020, unijnego programu Erasmus+: Edukacja dorosłych - akcja 1 „Mobilność edukacyjna”.

Erasmus+ wspiera edukację, szkolenia zawodowe, działania młodzieżowe oraz sport. Celem mobilności kadry edukacyjnej kształcenia osób dorosłych jest podniesienie jakości i zwiększenie atrakcyjności szkolnictwa i kształcenia zawodowego w Europie oraz wspieranie współpracy między systemami edukacji i szkoleń w krajach uczestniczących w programie.

Działania realizowane w ramach programu
• Prowadzenie zajęć dydaktycznych i szkoleń w organizacji partnerskiej za granicą;
• Uczestnictwo w kursach doskonalenia zawodowego i innych formach szkolenia zawodowego;
• Staże typu job shadowing (obserwacja pracy partnerskiej placówki za granicą).

Uczestnicy
Nauczyciele, pedagodzy i inni pracownicy placówek zajmujący się nauczeniem osób dorosłych oraz członkowie organizacji działających na rzecz edukacji osób dorosłych.

W projekcie muszą uczestniczyć co najmniej dwie organizacje:
• Organizacja wysyłająca – odpowiada za selekcję uczestników projektu i ich wysłanie,
• Organizacja/e goszcząca – zapewnia program szkolenia.

Jeśli w projekcie uczestniczą co najmniej trzy organizacje wysyłające z jednego kraju mogą one stworzyć konsorcjum i powołać tzw. koordynatora konsorcjum.

Kto może składać wnioski
Publiczne lub prywatne organizacje działające w obszarze edukacji dorosłych, a także publiczne lub prywatne organizacje związane z rynkiem pracy, z obszarem edukacji i szkoleń. Są to np.:

• publiczne (także społeczne) i prywatne, małe, średnie lub duże przedsiębiorstwa,
• instytucje publiczne działające na poziomie lokalnym regionalnym lub krajowym,
• izby przemysłowo-handlowe, związki zawodowe, związki rzemiosła,
• fundacje, stowarzyszenia,
• instytucje szkolnictwa wyższego, w tym uniwersytety III wieku,
• organizacje kulturalne, biblioteki, muzea,
• instytuty badawcze,
• placówki kształcenia zawodowego, instytuty, centra edukacyjne,
• organizacje non-profit, stowarzyszenia, fundacje,
• instytucje i organizacje świadczące usługi w obszarze informacji i doradztwa zawodowego.

Uwaga: Osoby indywidualne nie mogą się ubiegać o dofinansowanie z programu.

Rekrutacja
Rekrutację uczestników prowadzi placówka wysyłająca, która składa wniosek do swojej Narodowej Agencji programu Erasmus+.

Długość pobytu
Czas trwania wyjazdu: od dwóch dni do dwóch miesięcy. Czas trwania projektu: rok lub dwa lata.

Dofinansowanie
– koszty podróży (kwota dofinansowania zależy od dystansu);
– koszty organizacyjne (ryczałt na jednego uczestnika, w zależności od liczby uczestników);
– wsparcie indywidualne (w zależności od kraju docelowego i długości pobytu);
– opłaty za kursy i szkolenia;
– wsparcie finansowe może również pokrywać koszty dodatkowe związane z udziałem osób niepełnosprawnych (100% uprawnionych kosztów).

Państwa uczestniczące w programie
• 28 krajów członkowskich UE
• Kraje kandydujące do UE: Turcja i Macedonia
• Norwegia, Lichtenstein, Islandia
• Serbia

Więcej informacji znajduje się na stronie Komisji Europejskiej, na polskiej stronie programu oraz w przewodniku po programie.

Termin składania wniosków:
5 lutego 2019 roku, do godz. 12:00 czasu brukselskiego.

Przed złożeniem wniosku
Wszystkie organizacje aplikujące do programu Erasmus+ muszą się zarejestrować w systemie EU_LOGIN oraz w Portalu Uczestnika i systemie URF (Unique Registration Facility) aby otrzymać niezbędny dla przeprowadzenia procesu rejestracji numer identyfikacyjny PIC (Personal Identification Code). Więcej informacji.

Koordynator w Polsce

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+
email: kontakt@frse.org.pl
www: http://www.frse.org.pl/
Al. Jerozolimskie 142a02-305 Warszawa
tel.: +48 22 46 31 000

Reklama