Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Prowadzenie Centrum Kultury i Edukacji Żydowskiej w latach 2019-2021

Reklama
Nabór od 27.12.2018 do 14.01.2019 12:00
Urząd Miejski Wrocławia - Wydział Kultury
Łączny budżet 2,25 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Mniejszości narodowe
Prezydent Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Prowadzenie Centrum Kultury i Edukacji Żydowskiej w latach 2019-2021.

Zadanie ma polegać na:

  • organizacji przedsięwzięć teatralnych i muzycznych związanych z historią i historią żydowską,

  • organizacji wystaw, prelekcji, sympozjów, itd.,

  • organizacji obchodów ważnych rocznic historycznych związanych z historią Żydów i Polaków,

  • organizacji działań edukacyjnych (np. lekcji, pokazów, prezentacji) skierowanych do dzieci i młodzieży szkolnej.

  • promocji Wrocławia poza jego granicami poprzez prezentację wspólnych osiągnięć Centrum i miasta w kultywowaniu kultury polskiej i żydowskiej.

Reklama