Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Realizacja zadań publicznych z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi - Zadanie nr 2 oraz Zadanie...

Reklama
Realizacja zadań publicznych z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi - Zadanie nr 2 oraz Zadanie nr 3
Nabór od 21.12.2018 do 18.01.2019 23:59
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - Wydział Współpracy Społecznej
Łączny budżet 116 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 116 tys. PLN
Organizacje pozarządowe
Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych  z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi - Zadanie nr 2 oraz Zadanie nr 3 oraz nabór kandydatów do składu komisji opiniującej oferty w przedmiotowym konkursie.

Zadanie nr 2: Wyłonienie najlepszej inicjatywy społecznej zrealizowanej przez organizacje pozarządowe działające na terenie i na rzecz mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego w 2018 roku pod nazwą Zachodniopomorski Lider NGO 2019 - kwota: 16.000,00 zł.

Zadanie nr 3: Przeprowadzenie działań w celu promowania idei wolontariatu na terenie i na rzecz mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego - kwota: 100.000,00 zł.

Dokumentacja konkursowa

  1. Wniosek w sprawie zgłoszenia kandydata
  2. Ogłoszenie konkursowe
  3. Potwierdzenie złożenia oferty dot. Zadanie nr 2
  4. Potwierdzenie złożenia oferty dot. Zadanie nr 3
Reklama