Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Konkurs ofert w obszarze „Porządek i bezpieczeństwo publiczne”

Reklama
Nabór od 31.12.2018 do 23.01.2019 23:59
Zarząd Województwa Mazoweckiego
Dodatkowych Informacji udzielają pracownicy Biura Bezpieczeństwa Publicznego: Anna Ochalska - 22 59 79 219, Przemysław Góralski – 22 59 79 309.
Łączny budżet 400 tys. PLN
Do 100% dofinansowania
Dotacje do 20 tys. PLN
Organizacje pozarządowe
Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 156/7/18 z 11 grudnia 2018 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2019 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Porządek i bezpieczeństwo publiczne”.
Źródło: informacja własna organizatora
Reklama