Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Konkurs ofert w obszarze „Porządek i bezpieczeństwo publiczne”

Reklama
Nabór od 31.12.2018 do 23.01.2019 23:59
Zarząd Województwa Mazoweckiego
Dodatkowych Informacji udzielają pracownicy Biura Bezpieczeństwa Publicznego: Anna Ochalska - 22 59 79 219, Przemysław Góralski – 22 59 79 309.
Łączny budżet 400 tys. PLN
Do 100% dofinansowania
Dotacje do 20 tys. PLN
Organizacje pozarządowe
Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 156/7/18 z 11 grudnia 2018 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2019 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Porządek i bezpieczeństwo publiczne”.
Źródło: informacja własna organizatora
Reklama