Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Konkurs ofert w obszarze „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych..."

Reklama
Nabór od 20.12.2018 do 18.01.2019 23:59
Zarząd Województwa Mazowieckiego
Joanna Malarczyk, kierownik Biura Dialogu Obywatelskiego, tel. 22 59 79 679, Michał Jakubowski, główny specjalista w Biurze Dialogu Obywatelskiego, tel. 22 59 79 680.
Łączny budżet 400 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Dotacje do 40 tys. PLN
Organizacje pozarządowe
Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.
Źródło: informacja własna organizatora
Reklama