Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Konkurs ofert w obszarze „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych..."

Reklama
Nabór od 20.12.2018 do 18.01.2019 23:59
Zarząd Województwa Mazowieckiego
Joanna Malarczyk, kierownik Biura Dialogu Obywatelskiego, tel. 22 59 79 679, Michał Jakubowski, główny specjalista w Biurze Dialogu Obywatelskiego, tel. 22 59 79 680.
Łączny budżet 400 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Dotacje do 40 tys. PLN
Organizacje pozarządowe
Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.
Źródło: informacja własna organizatora
Reklama