Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Upowszechnianie i ochrona praw konsumenta

Reklama
Nabór od 13.12.2018 do 15.01.2019 23:59
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko–Mazurskiego
Łączny budżet 10 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Konsumenci
Zarząd Województwa Warmińsko–Mazurskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2019 roku w dziedzinie "Upowszechnianie i ochrona praw konsumenta".

Zadanie powinno być realizowane poprzez m.in. działania popularyzujące wiedzę nt. ochrony praw konsumenta np. w mediach (prasa, radio, TV), wykonanie i dystrybucję broszur tematycznych itp.

Dodatkowe warunki:

1) Planowana liczba zadań wybranych do realizacji: do 3;

2) Minimalna liczba odbiorców mających dostęp do materiałów informacyjnych - 100 na zadanie;

3) Realizowane zadanie powinno mieć zasięg wojewódzki, jednak ze względu na specyfikę zadania, dopuszcza się zasięg lokalny.

Reklama