Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami

Reklama
Nabór od 13.12.2018 do 15.01.2019 23:59
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko–Mazurskiego
Łączny budżet 100 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN
Zarząd Województwa Warmińsko–Mazurskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2019 roku w dziedzinie "Integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami".

Opis zadania:

Działania podejmowane w ramach składanych ofert powinny być przede wszystkim realizowane z uwzględnieniem zapisów Priorytetów współpracy zagranicznej Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz postanowień dwustronnych i wielostronnych porozumień, umów i listów intencyjnych, których stroną jest lub będzie Województwo Warmińsko-Mazurskie, a także przy poszanowaniu prowadzonej współpracy niesformalizowanej.

Realizowane projekty powinny angażować różne grupy, w tym w szczególności kobiety, osoby starsze i młodzież, zarówno z obszarów wiejskich, jak i obszarów miejskich.

W kontekście przypadającej w 2019 roku piętnastej rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, 40. rocznicy pierwszych wyborów bezpośrednich do Parlamentu Europejskiego oraz 450. rocznicy Unii Lubelskiej jako szczególnie wartościowe należy uznać projekty dotyczące współpracy i funkcjonowania w ramach europejskiej wspólnoty.

Tłem dla ciekawych projektów służących rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego oraz transferowi polskich doświadczeń z zakresu reformy samorządowej, realizowanych w szczególności z udziałem partnerów z ukraińskiego Obwodu Rówieńskiego, będzie przypadająca na 2019 rok dziesiąta rocznica inauguracji Partnerstwa Wschodniego.

Priorytetowo będą traktowane ponadto projekty realizowane we współpracy z regionami tworzącymi Euroregion Bałtyk oraz z udziałem partnerów z nowego regionu partnerskiego –włoskiego regionu Umbria.

Zadania mogą być wykonywane na przykład poprzez realizację następujących międzynarodowych przedsięwzięć:

· organizacja konferencji, seminariów, konkursów, warsztatów, wizyt studyjnych, staży,

· publikacja wydawnictw i materiałów informacyjnych,

· wspieranie międzynarodowych partnerstw i sieci współpracy

Reklama