Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Prowadzenie Albertyńskiego Centrum Aktywności Lokalnej Kołłątaja

Reklama
Nabór od 13.12.2018 do 28.01.2019 12:00
Urząd Miejski Wrocławia - Biuro ds. Partycypacji Społecznej
Łączny budżet 155 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Prezydent Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie Albertyńskiego Centrum Aktywności Lokalnej Kołłątaja”.

Zadanie polegać ma na:

 1. Prowadzeniu Centrum ul. Kołłątaja
 2. Nieodpłatnym wspieraniu organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych (poza wspieraniem ich działalności gospodarczej) działających na terenie Gminy Wrocław m.in. poprzez:
 • udostępnianie adresu siedziby, korespondencyjnego i odbiór przesyłek,
 • udostępnianie pomieszczeń do prowadzenia pracy biurowej z dostępem do komputera, Internetu i telefonu,
 • udostępnianie pomieszczeń i wyposażenia do prowadzenia zajęć w zakresie aktywności ruchowej.,
 • udostępnianie pomieszczeń i wyposażenia do prowadzenia zajęć i warsztatów w zakresie kultury, rozrywek umysłowych ( m.in. gier stolikowych, brydża), językowych, sprawności manualnych,
 • udostępnianie pomieszczeń i wyposażenia do organizacji spotkań, szkoleń itp,
 • organizowanie spotkań informacyjnych w zakresie projektów, zarządzania nimi, pozyskiwania środków, współpracy między podmiotami,
 • wymianę informacji i doświadczeń między organizacjami pozarządowymi, grupami nieformalnymi,
 • spotkania integrujące,
 1. Adresatami zadania mogą być: organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne i osoby fizyczne potrzebujące wsparcia lokalowego, sprzętowego do działań stałych o małej intensywności (kilka godzin tygodniowo) i działań doraźnych, a także wsparcia merytorycznego i organizacyjnego w działaniach na rzecz osób i grup wymagających wsparcia społecznego.
 2. Czas pracy Centrum ul. Kołłątaja w dni powszednie w godzinach 10 - 18 (w dni wolne od pracy, w okresie wakacyjnym oraz w innych uzasadnionych przypadkach, możliwe jest działanie centrum ) .
Reklama