Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Kreatywna Europa – komponent Media: "Dostęp do rynków"

Reklama
Nabór od 12.12.2018 do 07.02.2019 12:00
Komisja Europejska - Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 80 PLN
Program Kreatywna Europa rozwija i wspiera konkurencyjność sektorów: audiowizualnego, kultury i kreatywnego. Dofinansowuje projekty, które przyczyniają się do promocji europejskiej różnorodności kulturowej i dziedzictwa.

Termin składania wniosków: czwartek 7 lutego 2019, do godz. 12:00 czasu brukselskiego

Dzięki schematowi grantowemu "Dostęp do rynków" istnieje możliwość pozyskania dofinansowania na rzecz organizacji wydarzeń, działań, które mają na celu promocję europejskich utworów audiowizualnych oraz ułatwienie profesjonalistom dostępu do rynków w Europe i poza kontynentem.

Cele schematu to ułatwienie kontaktów między firmami, co ma przynieść rezultaty i wpływ w postaci:

 • udoskonalenia europejskiego/międzynarodowego wymiaru i efektywności istniejących dużych targów branżowych oraz zwiększenia systemowego wpływu mniejszych inicjatyw
 • zwiększenia obecności specjalistów i utworów audiowizualnych z krajów europejskich o niskiej zdolności produkcyjnej
 • zachęcenia do rozwijania sieci kontaktów oraz wzrostu liczby europejskich koprodukcji i większego zróżnicowania twórców i źródeł finansowania
 • poprawy w zakresie konkurencyjności i rozpowszechniania europejskich utworów audiowizualnych na rynkach międzynarodowych.

Wnioski mogą składać następujące podmioty, mające siedzibę w jednym z państw uczestniczących w komponencie MEDIA:

 • prywatne firmy
 • organizacje non-profit
 • stowarzyszenia
 • organizacje charytatywne
 • fundacje
 • gminy
 • władze samorządowe i urzędy miejskie.

W ramach Dostępu do rynków podmioty mogą wnioskować o dofinansowanie projektów z zakresu:

DZIAŁANIE 1: dostęp do rynków dla europejskich specjalistów (business-to-business)

 • targi koprodukcyjne
 • fora pitchingowe
 • targi filmowe poświęcone ukończonym dziełom.

Uwaga! Nie można występować o pokrycie kosztów uczestnictwa w wyżej wymienionych działaniach.

DZIAŁANIE 2: wspólne europejskie działania promocyjne (business-to-business)

 • wdrażanie wspólnych działań promocyjnych na terenie państw uczestniczących w komponencie MEDIA i poza nimi, organizowane przez paneuropejskie sieci lub organizacje reprezentujące przynajmniej 15 krajów uczestniczących w komponencie MEDIA, mających na celu ułatwienie dystrybucji i rozpowszechniania europejskich utworów audiowizualnych oraz nawiązywanie kontaktów między europejskimi specjalistami
 • tworzenie i uruchamianie inicjatyw oraz platform promocyjnych, mających na celu stworzenie innowacyjnych sposobów dystrybucji/wprowadzania na ekrany europejskich utworów audiowizualnych oraz wspieranie nawiązywania kontaktów, wymiany informacji i dobrych praktyk między profesjonalistami. Działania te muszą być organizowane i koordynowane przez grupę złożoną z przynajmniej 3 różnych podmiotów z 3 różnych krajów uczestniczących w komponencie MEDIA.

Uwaga! Działania te są również otwarte na obecność uczestników z państw, które nie uczestniczą w komponencie MEDIA.

Działanie może zacząć się dopiero w chwili podpisania umowy, albo – wyłącznie w przypadku otrzymaniu dodatkowego, zaakceptowanego przez EACEA uzasadnienia ze strony wnioskodawcy – w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie. Maksymalny okres trwania działania to 12 miesięcy.

Uwaga! Wnioskodawcy zgłaszający projekty w trzech różnych obszarach działań określonych w powyżej, powinni złożyć osobny wniosek dla każdego obszaru działania.

Wkład finansowy Unii Europejskiej nie może przekroczyć:

 • 60 % całkowitych kosztów kwalifikowanych działania w przypadku działań prowadzonych w państwach uczestniczących w komponencie MEDIA;
 • 80 % całkowitych kosztów kwalifikowanych działania w przypadku działań prowadzonych poza państwami uczestniczącymi w komponencie MEDIA.

Jeśli nie składałeś jeszcze wniosku o dofinansowanie z Programu Kreatywna Europa i nie posiadasz numeru PIC (Personal Identity Code), zapoznaj się z zakładką FAQ – jak złożyć wniosek? Znajdziesz tam informacje jak krok po kroku zarejestrować organizację i trzymać dostęp do systemu, z którego następnie można generować wnioski o dofinansowanie (eForm).

Wnioski o dofinansowanie (eForm) należy wygenerować po zalogowaniu się do Systemu Uwierzytelniania Komisji Europejskiej (ECAS): bit.ly/PPMT_V2.

Reklama