Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Wyniki konkursu: Realizacja zadań z zakresu uzależnień behawioralnych

Reklama
Nabór od 17.08.2018 do 14.09.2018 23:59
Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii
Łączny budżet 11,985 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii opublikowała listę wniosków, które uzyskały akceptację Ministra Zdrowia w zakresie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, wyłonionych w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ogłoszonego w dniu 17 sierpnia 2018 roku, z terminem składania wniosków do 14 września 2018 roku.

Lista podmiotów, które otrzymały dofinansowanie znajduje się na stronie internetowej organizatora: Wyniki konkursu.

Wyłonieni Wnioskodawcy zostaną zawiadomieni w formie elektronicznej o merytorycznym i finansowym zakresie przyjętego do realizacji zadania. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z informacjami zawartymi w szczegółowych warunkach konkursu, są oni zobowiązani do złożenia preliminarza realizacji zadania poprzez system elektroniczny https://app.kbpn.pl/KBPN/.

Preliminarz powinien zostać wprowadzony do systemu najpóźniej do dnia 12 grudnia 2018 roku. Zwraca się uwagę Wnioskodawców na przestrzeganie podanego terminu składania preliminarzy oraz ich rzetelne sporządzenie zgodnie z przyjętym zakresem działań wskazanym w przesłanej informacji.

Warunki realizacji zadania określone w preliminarzu oraz harmonogramie działań, zaakceptowane przez strony, są podstawą do sporządzenia i zawarcia pisemnej umowy na wykonanie zadań zleconych oraz udzielenie przez Krajowe Biuro dofinansowania ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.

Uwaga: Dostęp do serwisu możliwy jest po zalogowaniu się. Wnioskodawców, którzy uzyskali dostęp do serwisu we wcześniejszym okresie obowiązują posiadane loginy i hasła. Organizacje, które wcześniej nie posiadały dostępu do serwisu otrzymają za pośrednictwem poczty elektronicznej dane niezbędne do zalogowania.

Uwaga: Brak wniosku na liście jest równoznaczny z nieprzyjęciem go do realizacji. Informacje na temat przyczyn jego nieprzyjęcia zostaną przesłane w formie elektronicznej na wskazany we wniosku adres e-mail.

W przypadku pytań prosimy kontaktować się z pracownikami Działu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pod numerem telefonu: 22 649 66 59 w. 103, 104.

Reklama