Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Reklama
Nabór od 06.12.2018 do 20.12.2018 23:59
Urząd Miejski w Suwałkach - Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
Łączny budżet 20 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 20 tys. PLN
Prezydent Miasta Suwałki ogłosił otwarty konkurs ofert w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2019 roku.

Rodzaj zadań priorytetowych i wysokość dotacji przeznaczonych na ich realizację

  1. Edukacja ekologiczna.
  2. Ochrona zwierząt dziko i wolno żyjących.
  3. Promocja ekologicznych form transportu.
  4. Edukacja oraz działania na rzecz prawidłowego kształtowania terenów zielonych.
  5. Działania na rzecz ochrony przyrody ożywionej i nieożywionej.
  6. Działania na rzecz poprawy selektywnej zbiórki odpadów.
  7. Działania edukacyjne dotycząc niskiej emisji.

Kwota dotacji przeznaczona na realizację zadań: 20.000 zł

Reklama