Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 roku

Reklama
Nabór od 06.12.2018 do 20.12.2018 07:00
Urząd Miasta Puławy - Wydział Spraw Społecznych
Łączny budżet 185 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 185 tys. PLN
Rodzina
Prezydent Miasta Puławy ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 roku.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 roku pn. Prowadzenie programu pomocy całodobowej dla osób doznających przemocy w rodzinie z możliwością udzielenia schronienia.

Kwota dofinansowania – 185.000 zł

Zlecenie powyższego zadania nastąpi w formie wspierania realizacji tego zadania wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.

Reklama