Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w roku 2019

Reklama
Nabór od 06.12.2018 do 20.12.2018 07:00
Urząd Miasta Puławy - Wydział Spraw Społecznych
Łączny budżet 3,113 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 3,113 mln PLN
Chorzy, Niepełnosprawni, Seniorzy
Prezydent Miasta Puławy ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2019 roku.

Konkurs ofert dotyczy następujących zadań:

Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) dla mieszkańców miasta Puławy wymagających opieki innych osób, którzy są jej pozbawieni, w miejscu zamieszkania w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zadania – 2.753.095,00 zł

2. Udzielenie pomocy w formie gorącego posiłku dla osób go pozbawionych z terenu miasta Puławy w okresie od 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zadania – 238.559,00 zł

3. Udzielenie osobom bezdomnym z terenu miasta Puławy pomocy w formie schronienia w okresie od 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zadania – 121.217,00 zł

Reklama