Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Rehabilitacja dzieci i młodzieży z autyzmem

Reklama
Nabór od 06.12.2018 do 10.01.2019 15:30
Urząd Miejski w Białymstoku - Departament Edukacji
Łączny budżet 300 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 300 tys. PLN
Dzieci, Młodzież, Niepełnosprawni
Prezydent Miasta Białegostoku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych na 2019 rok pn. „Rehabilitacja dzieci i młodzieży z autyzmem”.

Zadanie będzie realizowane w formie następującego przedsięwzięcia:

1) realizacja zajęć edukacyjno – terapeutycznych dla dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu oraz ich rodzin przez posiadających kwalifikacje zawodowe specjalistów.

Wymogiem realizacji zadania jest zapewnienie odpowiednich warunków lokalowych do prowadzenia terapii, w tym pomieszczeń oraz wyposażenia dostosowanego do potrzeb dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu.

W ramach konkursu można złożyć tylko jedną ofertę.

Środki z dotacji przekazane w ramach realizacji zadania można wykorzystać wyłącznie na dofinansowanie dla osób zamieszkałych na terenie miasta Białegostoku.

Każdy uczestnik zadania może skorzystać ze wsparcia ze strony tylko jednej organizacji pozarządowej biorącej udział w konkursie, chyba, że uczestnictwo dotyczy różnych rodzajowo świadczeń.

Reklama