Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Program rozwoju kultury w województwie podlaskim na lata 2021-2030 – diagnoza

Reklama
Nabór od 06.12.2018 do 08.01.2019 23:59
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Łączny budżet 25 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 25 tys. PLN
Zarząd Województwa Podlaskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego należącego do Województwa Podlaskiego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą: „Program rozwoju kultury w województwie podlaskim na lata 2021-2030 – diagnoza”.

Celem otwartego konkursu ofert jest wyłonienie podmiotu, który przeprowadzi diagnozę stanu kultury w województwie w powiązaniu z założeniami obecnie realizowanego „Programu rozwoju kultury w województwie podlaskim do roku 2020”. Zadanie obejmuje pierwszy etap prac nad „Programem rozwoju kultury w województwie podlaskim na lata 2021-2030”.

Realizacja zadnia powinna obejmować:

  • zaproponowanie/określenie narzędzi badawczych (np. deask research, badania jakościowe, badania ilościowe);
  • zdiagnozowanie obecnego stanu, w szczególności w zakresie uczestnictwa w kulturze oraz istniejącej oferty kulturalnej;
  • przygotowanie informacji i wskazówek do prowadzenia polityki kulturalnej w województwie podlaskim.

Ogłoszenie konkursowe

Reklama