Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży

Reklama
Nabór od 30.11.2018 do 21.12.2018 11:30
Miasto Bydgoszcz - Wydział Edukacji i Sportu/Referat Sportu
Łączny budżet 928,202 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 928,202 tys. PLN
Dzieci, Młodzież
Prezydent Miasta Bydgoszczy ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację na realizację w roku 2019 zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - szkolenie sportowe dzieci i młodzieży występujących w bydgoskich drużynach przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Otwarty konkurs ofert nr 11 na realizację w roku 2019 zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej obejmuje zadania polegające na realizacji przedsięwzięć w zakresie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży występujących w bydgoskich drużynach w następujących dyscyplinach:

a) koszykówka,

b) piłka ręczna,

c) piłka siatkowa.

Prosimy zapoznać się z informacjami zawartymi w poniższym linku lub w załączonej dokumentacji.

Warunki konkursu zawiera Załącznik nr 1 - ogłoszenie.

Reklama