Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Przedsięwzięcia rewitalizacyjne na obszarze rewitalizacji: Bydgoskiego Przedmieścia, Podgórza i Starego Miasta

Reklama
Nabór od 06.12.2018 do 31.01.2019 23:59
Urząd Miasta Torunia - Biuro Rewitalizacji
Łączny budżet 50 tys. PLN
Do 100% dofinansowania
Dotacje do 50 tys. PLN
Prezydent Miasta Torunia ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w roku 2019 w zakresie przedsięwzięć rewitalizacyjnych na obszarze rewitalizacji (Bydgoskiego Przedmieścia, Podgórza i Starego Miasta).

Zadania, o których mowa wyżej mogą być wykonane poprzez realizację przedsięwzięć z zakresu: aktywizacji i integracji społecznej, aktywizacji zawodowej, zdobywania nowych kompetencji i umiejętności, budowania więzi międzypokoleniowej, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, tworzenia nowej oferty spędzania czasu wolnego, szerzenia dobrych praktyk, dzielenia się wiedzą, budowania tożsamości lokalnej i współodpowiedzialności za przestrzeń, życia i funkcjonowania mieszkańców, edukacji, aktywności ruchowej, przeciwdziałania uzależnieniom i innych. Zakres należy dopasować do głównych problemów społecznych obszaru rewitalizacji, zgodnie z zapisami Gminnego Programu Rewitalizacji pn_. Program Rewitalizacji Torunia do roku 2023_, należą do nich:

 • zaawansowanie procesu starzenia się społeczeństwa;

 • niedostateczna samowystarczalność ekonomiczna ludności w gospodarstwach domowych;

 • wysoka liczba bezrobotnych kobiet;

 • niestabilna sytuacja mieszkaniowa i ekonomiczna mieszkańców obszaru rewitalizacji.

  Zadanie może być realizowane w różnych formach, a w szczególności poprzez organizację następujących niekomercyjnych przedsięwzięć:

 1. warsztaty;
 2. szkolenia;
 3. działania edukacyjne;
 4. działania animacyjne;
 5. spotkania integracyjne i aktywizacyjne;
 6. wydarzenia kulturalne, artystyczne;
 7. wydarzenia powiązane z dobrami kultury, mające na celu budzenie poczucia tożsamości lokalnej;
 8. działania poprawiające funkcjonalność i estetykę przestrzeni obszaru rewitalizacji.

Grupa docelowa zadania: mieszkańcy obszaru rewitalizacji, w tym głównie: seniorzy, osoby bezrobotne, osoby korzystające z pomocy społecznej, osoby nie w pełni sprawne, inne osoby wykluczone lub zagrożone wykluczeniem.

W przypadku wyboru ofert, realizacja zadań nastąpi w trybie powierzenia wykonania zadania.

Na realizację zadania w roku 2019 planuje się przeznaczyć łączną kwotę w wysokości 50.000 zł.

Reklama