Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wszystko o działalności odpłatnej w jednym miejscu! Kup kurs online "Jak NGO może sprzedawać produkty i usługi"

Reklama
Nabór od 04.12.2018 15:00
Prezydent Ełku
Szczegółowych informacji udziela Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta Ełku, ul. Małeckich 3, lok. nr 10.1, tel. 87 732 61 85, 86, 87; e-mail: bop@um.elk.pl.
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Bezrobotni, Chorzy, Konsumenci, Mężczyźni, Młodzież, Mniejszości narodowe, Organizacje pozarządowe, Seniorzy, Rodziny, Bezdomni, Cudzoziemcy, Dorośli, Dzieci, Kobiety, Niepełnosprawni, Wolontariusze
Miasto Ełk. Ruszają dotacje 2019 dla sektora pozarządowego

Prezydent Ełku ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań samorządu miasta Ełku przez organizacje pozarządowe w roku 2019. Nabór ofert od 4 grudnia 2018 r. w systemie Witkac.pl (od godz.: 15.00)

Turystyka i krajoznawstwo

 • nabór ofert od 04.12.18 r. do wyczerpania środków, nie później niż do 31.10.19 r.
 • okres realizacji: od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.
 • wymagany wkład własny rzeczowy i/lub osobowy: 20% wartości zadania
 • kwota łączna na dotację: 20 000 zł

Porządek i bezpieczeństwo

 • nabór ofert od 04.12.18 r. do wyczerpania środków, nie później niż do 31.10.19 r.
 • okres realizacji: od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.
 • wymagany wkład własny rzeczowy i/lub osobowy: 20% wartości zadania
 • kwota łączna na dotację: 15 000 zł

Edukacja, oświata i wychowanie

 • nabór ofert od 04.12.18 r. do wyczerpania środków, nie później niż do 31.10.19 r.
 • okres realizacji: od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.
 • wymagany wkład własny rzeczowy i/lub osobowy: 20% wartości zadania
 • kwota łączna na dotację: 55 000 zł

Profilaktyka uzależnień od alkoholu

 • nabór ofert od 04.12.18 r. do wyczerpania środków, nie później niż do 31.10.19 r.
 • okres realizacji: od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.
 • wymagany wkład własny rzeczowy i/lub osobowy: 20% wartości zadania
 • kwota łączna na dotację: 130 000 zł

Profilaktyka uzależnień od alkoholu poprzez sport

 • nabór ofert od 04.12.18 r. do wyczerpania środków, nie później niż do 31.10.19 r.
 • okres realizacji: od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.
 • wymagany wkład własny rzeczowy i/lub osobowy: 20% wartości zadania
 • kwota łączna na dotację: 5 000 zł

Profilaktyka uzależnień od alkoholu – poradnictwo psychiatryczne

 • nabór ofert od 04.12. do 27.12.18 r.
 • okres realizacji: od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.
 • kwota łączna na dotację: 50 000 zł

Profilaktyka uzależnień od narkotyków

 • nabór ofert od 04.12.18 r. do wyczerpania środków, nie później niż do 31.10.19 r.
 • okres realizacji: od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.
 • wymagany wkład własny rzeczowy i/lub osobowy: 20% wartości zadania
 • kwota łączna na dotację: 25 000 zł

Profilaktyka uzależnień od narkotyków poprzez sport

 • nabór ofert od 04.12.18 r. do wyczerpania środków, nie później niż do 31.10.19 r.
 • okres realizacji: od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.
 • wymagany wkład własny rzeczowy i/lub osobowy: 20% wartości zadania
 • kwota łączna na dotację: 5 000 zł

Profilaktyka uzależnień od narkotyków – poradnictwo/konsultacje/terapia

 • nabór ofert od 04.12. do 27.12.18 r.
 • okres realizacji: od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.
 • kwota łączna na dotację: 80 000 zł

Ochrona i promocja zdrowia

 • nabór ofert od 04.12.18 r. do wyczerpania środków, nie później niż do 31.10.19 r.
 • okres realizacji: od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.
 • wymagany wkład własny rzeczowy i/lub osobowy: 20% wartości zadania
 • kwota łączna na dotację: 150 000 zł

Schronisko dla bezdomnych

 • nabór ofert od 04.12. do 27.12.18 r.
 • okres realizacji: od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.
 • kwota łączna na dotację: 240 000 zł

Ogrzewalnia dla bezdomnych

 • nabór ofert od 04.12. do 27.12.18 r.
 • okres realizacji: od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.
 • kwota łączna na dotację: 50 000 zł

Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

 • nabór ofert od 04.12.18 r. do wyczerpania środków, nie później niż do 31.10.19 r.
 • okres realizacji: od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.
 • wymagany wkład własny rzeczowy i/lub osobowy: 20% wartości zadania
 • kwota łączna na dotację: 160 000 zł

Placówki wsparcia dziennego

 • nabór ofert od 04.12.18 r. do wyczerpania środków, nie później niż do 31.10.19 r.
 • okres realizacji: od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.
 • wymagany wkład własny rzeczowy i/lub osobowy: 20% wartości zadania
 • kwota łączna na dotację: 80 000 zł

Wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży:

 • nabór ofert od 04.12. do 27.12.18 r.
 • okres realizacji: ferie zimowe 2019
 • wymagany wkład własny: 20% wartości zadania
 • kwota łączna na dotację: 100 000 zł

Ekologia i ochrona zwierząt

 • nabór ofert od 04.12.18 r. do wyczerpania środków, nie później niż do 31.10.19 r.
 • okres realizacji: od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.
 • wymagany wkład własny rzeczowy i/lub osobowy: 20% wartości zadania
 • kwota łączna na dotację: 10 000 zł

Kultura i dziedzictwo narodowe

 • nabór ofert od 04.12.18 r. do wyczerpania środków, nie później niż do 31.10.19 r.
 • okres realizacji: od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.
 • wymagany wkład własny rzeczowy i/lub osobowy: 20% wartości zadania
 • kwota łączna na dotację: 200 000 zł

Sport masowy i współzawodnictwo

 • nabór ofert od 04.12.18 r. do wyczerpania środków, nie później niż do 31.10.19 r.
 • okres realizacji: od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.
 • wymagany wkład własny rzeczowy i/lub osobowy: 20% wartości zadania
 • kwota łączna na dotację: 200 000 zł

Sportowa Marka Miasta Ełku

 • nabór ofert od 04.12. do 27.12.18 r.
 • okres realizacji: od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.
 • wymagany wkład własny: 20% wartości zadania, w tym min. 5% finansowy
 • kwota łączna na dotację: 100 000 zł

Nabór ofert odbywa się poprzez system Witkac.pl w terminie od 4 grudnia 2018 r. od godz.: 15.00.

Ogłoszenia poszczególnych konkursów w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ełku znajdują się poniżej.

Szczegółowych konsultacji, informacji udziela Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta Ełku, ul. Małeckich 3, lok. nr 10.1, tel. 87 732 61 85, 86, 87; e-mail: bop@um.elk.pl.

Osoby do kontaktu: Maciej Juchniewicz, Paulina Ciszewska, Agnieszka Domeła-Walery

Dni i godziny pracy Biura w okresie grudzień 2018:

1.      Poniedziałki:       8.00-18.00, z wyłączeniem 24 i 31 grudnia (Biuro czynne w godz.: 8.00-16.00)

2.      Wtorki:                7.30-18.00, z wyłączeniem 25 grudnia (Biuro nieczynne)

3.      Środy:                  7.30-18.00, z wyłączeniem 26 grudnia (Biuro nieczynne)

4.      Czwartki:            7.30-18.00

5.      Piątki:                  7.30-18.00

Reklama