Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Poradnik PDF o sprawozdaniu finansowym za rok 2023 Wiarygodne i aktualne źródło informacji. Sprawdź >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Reklama
Nabór od 04.12.2018 15:00
Prezydent Ełku
Szczegółowych informacji udziela Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta Ełku, ul. Małeckich 3, lok. nr 10.1, tel. 87 732 61 85, 86, 87; e-mail: bop@um.elk.pl.
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Osoby bezrobotne, Chorzy, Konsumenci, Mężczyźni, Młodzież, Mniejszości narodowe, Organizacje pozarządowe, Seniorzy, Rodziny, Osoby w kryzysie bezdomności, Dorośli, Dzieci, Kobiety, Wolontariusze, Osoby z niepełnosprawnościami, Cudzoziemcy, migranci
Miasto Ełk. Ruszają dotacje 2019 dla sektora pozarządowego

Prezydent Ełku ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań samorządu miasta Ełku przez organizacje pozarządowe w roku 2019. Nabór ofert od 4 grudnia 2018 r. w systemie Witkac.pl (od godz.: 15.00)

Turystyka i krajoznawstwo

 • nabór ofert od 04.12.18 r. do wyczerpania środków, nie później niż do 31.10.19 r.
 • okres realizacji: od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.
 • wymagany wkład własny rzeczowy i/lub osobowy: 20% wartości zadania
 • kwota łączna na dotację: 20 000 zł

Porządek i bezpieczeństwo

 • nabór ofert od 04.12.18 r. do wyczerpania środków, nie później niż do 31.10.19 r.
 • okres realizacji: od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.
 • wymagany wkład własny rzeczowy i/lub osobowy: 20% wartości zadania
 • kwota łączna na dotację: 15 000 zł

Edukacja, oświata i wychowanie

 • nabór ofert od 04.12.18 r. do wyczerpania środków, nie później niż do 31.10.19 r.
 • okres realizacji: od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.
 • wymagany wkład własny rzeczowy i/lub osobowy: 20% wartości zadania
 • kwota łączna na dotację: 55 000 zł

Profilaktyka uzależnień od alkoholu

 • nabór ofert od 04.12.18 r. do wyczerpania środków, nie później niż do 31.10.19 r.
 • okres realizacji: od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.
 • wymagany wkład własny rzeczowy i/lub osobowy: 20% wartości zadania
 • kwota łączna na dotację: 130 000 zł

Profilaktyka uzależnień od alkoholu poprzez sport

 • nabór ofert od 04.12.18 r. do wyczerpania środków, nie później niż do 31.10.19 r.
 • okres realizacji: od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.
 • wymagany wkład własny rzeczowy i/lub osobowy: 20% wartości zadania
 • kwota łączna na dotację: 5 000 zł

Profilaktyka uzależnień od alkoholu – poradnictwo psychiatryczne

 • nabór ofert od 04.12. do 27.12.18 r.
 • okres realizacji: od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.
 • kwota łączna na dotację: 50 000 zł

Profilaktyka uzależnień od narkotyków

 • nabór ofert od 04.12.18 r. do wyczerpania środków, nie później niż do 31.10.19 r.
 • okres realizacji: od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.
 • wymagany wkład własny rzeczowy i/lub osobowy: 20% wartości zadania
 • kwota łączna na dotację: 25 000 zł

Profilaktyka uzależnień od narkotyków poprzez sport

 • nabór ofert od 04.12.18 r. do wyczerpania środków, nie później niż do 31.10.19 r.
 • okres realizacji: od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.
 • wymagany wkład własny rzeczowy i/lub osobowy: 20% wartości zadania
 • kwota łączna na dotację: 5 000 zł

Profilaktyka uzależnień od narkotyków – poradnictwo/konsultacje/terapia

 • nabór ofert od 04.12. do 27.12.18 r.
 • okres realizacji: od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.
 • kwota łączna na dotację: 80 000 zł

Ochrona i promocja zdrowia

 • nabór ofert od 04.12.18 r. do wyczerpania środków, nie później niż do 31.10.19 r.
 • okres realizacji: od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.
 • wymagany wkład własny rzeczowy i/lub osobowy: 20% wartości zadania
 • kwota łączna na dotację: 150 000 zł

Schronisko dla bezdomnych

 • nabór ofert od 04.12. do 27.12.18 r.
 • okres realizacji: od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.
 • kwota łączna na dotację: 240 000 zł

Ogrzewalnia dla bezdomnych

 • nabór ofert od 04.12. do 27.12.18 r.
 • okres realizacji: od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.
 • kwota łączna na dotację: 50 000 zł

Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

 • nabór ofert od 04.12.18 r. do wyczerpania środków, nie później niż do 31.10.19 r.
 • okres realizacji: od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.
 • wymagany wkład własny rzeczowy i/lub osobowy: 20% wartości zadania
 • kwota łączna na dotację: 160 000 zł

Placówki wsparcia dziennego

 • nabór ofert od 04.12.18 r. do wyczerpania środków, nie później niż do 31.10.19 r.
 • okres realizacji: od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.
 • wymagany wkład własny rzeczowy i/lub osobowy: 20% wartości zadania
 • kwota łączna na dotację: 80 000 zł

Wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży:

 • nabór ofert od 04.12. do 27.12.18 r.
 • okres realizacji: ferie zimowe 2019
 • wymagany wkład własny: 20% wartości zadania
 • kwota łączna na dotację: 100 000 zł

Ekologia i ochrona zwierząt

 • nabór ofert od 04.12.18 r. do wyczerpania środków, nie później niż do 31.10.19 r.
 • okres realizacji: od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.
 • wymagany wkład własny rzeczowy i/lub osobowy: 20% wartości zadania
 • kwota łączna na dotację: 10 000 zł

Kultura i dziedzictwo narodowe

 • nabór ofert od 04.12.18 r. do wyczerpania środków, nie później niż do 31.10.19 r.
 • okres realizacji: od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.
 • wymagany wkład własny rzeczowy i/lub osobowy: 20% wartości zadania
 • kwota łączna na dotację: 200 000 zł

Sport masowy i współzawodnictwo

 • nabór ofert od 04.12.18 r. do wyczerpania środków, nie później niż do 31.10.19 r.
 • okres realizacji: od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.
 • wymagany wkład własny rzeczowy i/lub osobowy: 20% wartości zadania
 • kwota łączna na dotację: 200 000 zł

Sportowa Marka Miasta Ełku

 • nabór ofert od 04.12. do 27.12.18 r.
 • okres realizacji: od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.
 • wymagany wkład własny: 20% wartości zadania, w tym min. 5% finansowy
 • kwota łączna na dotację: 100 000 zł

Nabór ofert odbywa się poprzez system Witkac.pl w terminie od 4 grudnia 2018 r. od godz.: 15.00.

Ogłoszenia poszczególnych konkursów w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ełku znajdują się poniżej.

Szczegółowych konsultacji, informacji udziela Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta Ełku, ul. Małeckich 3, lok. nr 10.1, tel. 87 732 61 85, 86, 87; e-mail: bop@um.elk.pl.

Osoby do kontaktu: Maciej Juchniewicz, Paulina Ciszewska, Agnieszka Domeła-Walery

Dni i godziny pracy Biura w okresie grudzień 2018:

1.      Poniedziałki:       8.00-18.00, z wyłączeniem 24 i 31 grudnia (Biuro czynne w godz.: 8.00-16.00)

2.      Wtorki:                7.30-18.00, z wyłączeniem 25 grudnia (Biuro nieczynne)

3.      Środy:                  7.30-18.00, z wyłączeniem 26 grudnia (Biuro nieczynne)

4.      Czwartki:            7.30-18.00

5.      Piątki:                  7.30-18.00

Reklama