Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych

Reklama
Nabór od 03.12.2018 do 08.01.2019 15:00
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Dzielnica Wola
Łączny budżet 15 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Dotacje do 15 tys. PLN
Niepełnosprawni
Zarząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku​ zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Opis konkursu:

1) Głównymi beneficjentami zadania są dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym, wraz z opiekunami, zamieszkałe lub uczące się na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

2) Zadanie dotyczy organizacji zajęć sportowych oraz rekreacyjnych dla grup obejmujących osoby w różnym wieku z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym (fizycznym lub intelektualnym) i ich opiekunów w zakresie np. zajęcia korekcyjne, gimnastyka, zajęcia przy muzyce, aerobik, zajęcia z elementami gier zespołowych (siatkówka, koszykówka, piłka nożna, itp.), zajęcia nordic walking

3) Środki finansowe przyznane na realizację zadania oferent będzie mógł przeznaczyć na:

  • wynajem obiektów,

  • obsługę sędziowska,

  • obsługę techniczną i medyczną,

4) Przy ocenie ofert brane będą pod uwagę w szczególności:

  • doświadczenie w organizacji zajęć sportowych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych,

  • zapewnienie wykwalifikowanej kadry do realizacji zadania,

  • posiadane przez oferenta zasoby sprzętowe oferenta niezbędne do realizacji zadania,

  • spełnienie obowiązku ubezpieczenia zadania, o czym oferent powinien poinformować w ofercie, w szczególności OC organizatora,

  • opinia o dotychczasowej współpracy z Dzielnicą Wola.

Reklama