Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i mlodzieży

Reklama
Nabór od 03.12.2018 do 08.01.2019 15:00
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Dzielnica Wola
Łączny budżet 180 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Dotacje do 180 tys. PLN
Dzieci, Młodzież
Zarząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku​ zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej .

Nazwa zadania konkursowego: Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży, w tym zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz organizacja różnych form wypoczynku opartego na aktywności fizycznej.

Opis konkursu:

1. Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży, w tym zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz organizacja różnych form wypoczynku opartego na aktywności fizycznej.

2. Forma realizacji: wsparcie

3.Opis zadania wraz z kryteriami merytoryczny:

1) głównymi beneficjentami zadania są dzieci i młodzież zamieszkałe lub uczące się na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

2) organizacja zgrupowania szkoleniowego i obozu sportowego dla wolskiej młodzieży i dzieci musi obejmować:

 • zgłoszenie obozu do kuratorium oświaty,

 • zapewnienie odpowiedniej bazy szkoleniowej,

 • co najmniej 10-cio dniowy turnus,

 • zapewnienie wykwalifikowanej kadry trenerskiej i medycznej,

 • zapewnienie bezpiecznego dojazdu,

 • stworzenie możliwości nauki pożytecznego i efektywnego zagospodarowania czasu wolnego,

 • zapoznanie z zasadami for play,

 • zapewnienie odpowiedniego całodziennego wyżywienia,

 • ubezpieczenie uczestników szkoleń i obozów,

3) stacjonarne szkolenie wolskich dzieci i młodzieży w wybranych dyscyplinach sportowych m.in.: (koszykówce, siatkówce, piłce nożnej, karate, judo, akrobatyce sportowej, hipice, tańcu towarzyskim, modelarstwie, szachach) może obejmować:

 • wynajęcie bazy sportowej na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów sportowych OSiR m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola,

 • dopłatę do wynagrodzenia kadry trenerskiej/instruktorskiej,

3) Organizacje pożytku publicznego muszą posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

4) przy ocenie oferty będą brane w szczególności:

 • doświadczenie w organizacji podobnych zadań,

 • dotychczasowa współpraca oferenta z m.st. Warszawa, w tym z Dzielnicą Wola.

Reklama