Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych

Reklama
Nabór od 03.12.2018 do 08.01.2019 15:00
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Dzielnica Wola
Łączny budżet 150 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Dotacje do 150 tys. PLN
Młodzież, Dorośli, Dzieci
Zarząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

1. Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych, sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych.

2. Forma realizacji zadania: wsparcie

3. Opis zadania:

1) organizacja dzielnicowych turniejów i zawodów z uwzględnieniem sportów indywidualnych i zespołowych (np. pływanie, taniec, lekkoatletyka, gimnastyka, badminton, piłka nożna, piłka siatkowa, piłka koszykowa, piłka ręczna, sztuki walki, judo).

2) organizacja festynów i pikników o charakterze rodzinnym z uwzględnieniem atrakcji sportowych i rekreacyjnych przeznaczonych dla różnych grup wiekowych,

3) organizacja biegów przełajowych, spływów kajakowych, rajdów rowerowych przeznaczonych dla różnych grup wiekowych,

4) organizacja zawodów modelarskich, szachowych i hippicznych wraz z pokazami dla dzieci, młodzieży i dorosłych

4. Kryteria merytoryczne:

 • zadania muszą być realizowane na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów sportowych należących do dzielnicy oraz na terenach zielonych (parki, skwery), rajdy rowerowe i spływy kajakowe na terenie całego kraju,

 • turnieje i zawody powinny odbywać się w dwóch turach: na wiosnę i jesieni,

 • spełnienie obowiązku ubezpieczenia imprezy, o czym oferent powinien poinformować w ofercie, w szczególnośći OC organizatora.

  5. Cele:

 • podniesienie umiejętności sportowych,

 • promocja Dzielnicy Wola m.st. Warszawy,

 • popularyzacja różnych dyscyplin sportu,

6. Dofinansowanie może dotyczyć w szczególności:

 • wynajmu obiektów sportowych na terenie dzielnicy, w których będzie realizowane zadanie,

 • obsługi sędziowskiej,

 • obsługi technicznej bezpośrednio związanej z przygotowaniem zadania,

 • obsługi medycznej, ratowników WOPR, przewodników,

 • usług promocyjnych informujących o zadaniu, druk plakatów, ulotek,

 • zakup nagród/upominków, pucharów, medali dla uczestników,

 • zakup napojów i wyżywienia/zakwaterowania (przy imprezach kilkudniowych),

 • kosztów transportu kajaków/rowerów i osób,

7. Dofinansowanie zadania nie obejmuje w szczególności:

 • zakupu sprzętu do przeprowadzenia zadania,

 • obsługi administracyjnej, finansowo-księgowej, koordynatorów projektów,

 • odżywek, leków i medykamentów, odnowy biologicznej,

 • wynagrodzenia fizjoterapeuty, masażysty, rehabilitantów,

 • opłaty rachunków telefonicznych, przejazdów przy realizacji zadania.

8. Przy ocenie oferty będą brane pod uwagę w szczególności:

 • doświadczenie w organizacji podobnych zadań,

 • dotychczasowa współpraca oferenta z m.st. Warszawa, w tym z Dzielnicą Wola.

Reklama