Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Konkurs MSWiA: Realizacja kampanii edukacyjno-informacyjnej dotyczącej bezpieczeństwa seniorów

Reklama
Nabór od 30.11.2018 do 28.12.2018 23:59
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Łączny budżet 150 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Seniorzy
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego na 2019 rok pn. Realizacja kampanii edukacyjno-informacyjnej dotyczącej bezpieczeństwa seniorów.

Zadanie obejmuje następujące działania:

  • przygotowania i przeprowadzenia ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej dotyczącej aktywności społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem osób najbliższych w reagowaniu na zagrożenia bezpieczeństwa osób starszych w miejscu publicznym i w miejscu swojego zamieszkania,
  • kształtowania właściwych zachowań wobec zagrożeń na jakie narażony jest senior oraz uświadamianie seniorów o możliwościach zadbania o własne bezpieczeństwo w sytuacji zagrożenia (wykluczeniem społecznym, przestępstwem, zatruciem czadem),
  • aktywizacja seniorów do działań w zakresie skutecznej pomocy sąsiedzkiej,
  • promowanie, za pośrednictwem środków masowego przekazu, zachowań osób z otoczenia seniora dotyczących właściwych reakcji przy udzieleniu pomocy i wsparcia,
  • wykorzystanie w kampanii zwycięskich spotów nagrodzonych w konkursie zorganizowanym w MSWiA „Aktywny senior to bezpieczny senior”.

Zadanie obejmować ma działania mające na celu poprawę wiedzy i świadomości seniorów na temat właściwych zachowań w obliczu niebezpieczeństw na jakie są narażeni w życiu codziennym. Ważnym aspektem jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na aspekt bezpieczeństwa seniorów oraz uaktywnienie seniorów, w celu zadbania o własne bezpieczeństwo.

Oferty należy składać do dnia 28 grudnia 2018 r.:

  • korespondencyjnie na adres: Departament Porządku Publicznego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. S. Batorego 5, 02-591 Warszawa, z dopiskiem „Realizacja kampanii edukacyjno-informacyjnej dotyczącej bezpieczeństwa seniorów”,
  • bezpośrednio, w Biurze Podawczym w budynku Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, przy ul. Rakowieckiej 2, w godzinach 8.15 – 16.00.
Reklama