Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Konkurs POWER: Przestrzeń dostępnej szkoły, Działanie 4.1 Innowacje społeczne - nowy termin składania wniosków

Reklama
Nabór od 13.11.2018 do 11.02.2019 15:00
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
Łączny budżet 100 mln PLN
Do 100% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Dzieci, Młodzież, Niepełnosprawni
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój, ogłosilo konkurs nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-021/18 w temacie Przestrzeń dostępnej szkoły, Działanie 4.1 Innowacje społeczne.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Planuje się, że konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie ok. 6 miesięcy od zakończenia naboru wniosków.

Miejsce składania wniosków

Wnioski w ramach niniejszego konkursu należy składać elektronicznie od 13 listopada 2018 do 11 lutego 2019 r. do godz. 15.00, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA.

O terminie wpływu decydować będzie data i godzina wpływu wniosku do SOWA.

Sposób składania wniosków

Wnioski w ramach niniejszego konkursu należy składać elektronicznie od 13 listopada 2018 do 17 stycznia 2019 r. do godz. 15.00, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA.

O terminie wpływu decydować będzie data i godzina wpływu wniosku do SOWA.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcami mogą być podmioty, które (lider lub partner):

na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie posiadają co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie wspierania i promowania rozwoju edukacji oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w działaniach na rzecz dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w realizacji i rozliczaniu projektów finansowanych z zewnętrznych źródeł o wartości co najmniej 10 000 000 zł.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Na opracowanie kompleksowego modelu "Dostępnej szkoły” oraz na pełnienie funkcji operatora grantów dotyczących przetestowania modelu w co najmniej 25 szkołach podstawowych.

Kryteria wyboru projektów zostały określone w regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

100%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja na konkurs wynosi 100 000 000 zł.

Reklama