Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży

Reklama
Nabór od 30.11.2018 do 29.04.2019 15:00
Urząd Miasta Zielona Góra
Łączny budżet 255 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Dzieci, Młodzież
Prezydent Miasta Zielona Góra ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zielona Góra w 2019 roku w zakresie: działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży. Najbliższy termin składania ofert mija 18 grudnia 2018 r.

Rodzaj i formy zadania

Zadania w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży mogą być wykonywane poprzez organizację aktywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży połączonego z działalnością wychowawczą - obozy, kolonie, półkolonie.

Oferty należy składać w sekretariacie Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Zielona Góra, ul. Zachodnia 63a, pokój 306,w terminach:

wypoczynek zimowy – AKCJA ZIMA – do dnia 18 grudnia 2018 roku, do godz. 15.00.

wypoczynek letni – AKCJA LATO – do dnia 29 kwietnia 2019 roku, do godz.15.00.

O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do urzędu.

Druk oferty oraz sprawozdania z realizacji zadania publicznego można pobrać ze strony internetowej Miasta Zielona Góra: www.zielona-gora.pl z zakładki „Organizacje pozarządowe”- „Konkursy ofert”, ze strony Biuletynu Informacji Publicznej urzędu www.bip.zielona-gora.plz działu „Konkursy ofert”.

.

Reklama