Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Prowadzenie Lubelskiego Centrum Organizacji Sportowych

Reklama
Nabór od 29.11.2018 do 07.12.2018 12:00
Gmina Lublin - Wydział Sportu i Turystyki
Łączny budżet 45 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 45 tys. PLN
Prezydent Lublina ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej.

Konkurs ma na celu wybór ofert i zlecenie w formie powierzenia realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej podejmowanych na rzecz poprawy warunków działalności klubów i stowarzyszeń sportowych działających na terenie Miasta Lublin oraz
integrowanie lubelskiego środowiska sportowego.

Reklama