Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Organizacja udziału reprezentantów warszawskich szkół w Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej

Reklama
Nabór od 28.11.2018 do 20.12.2018 16:00
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Biuro Sportu i Rekreacji
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Dzieci, Młodzież
Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Opis zadania wraz z kryteriami merytorycznymi:

Cel:

Umożliwienie uczniom warszawskich szkół (reprezentantom Warszawy) udziału
w Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w dyscyplinach objętych wspólnym programem Igrzysk.

Udział reprezentantów może nastąpić w wyniku rywalizacji sportowej w ramach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji szkolnej (dotyczy tylko zwycięzców,
w objętych rozgrywkami dyscyplinach sportowych).

W Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej zawodnicy rywalizują w niżej wymienionych dyscyplinach sportowych:

w kategorii dzieci - rocznik 2006 i młodsi:

 • sztafetowe biegi przełajowe dziewcząt i chłopców;

 • biegi przełajowe indywidualne – 800 m dla dziewcząt i 1.000 m dla chłopców;

 • czwórbój LA dziewcząt i chłopców;

 • pływanie dziewcząt i chłopców (sztafety + indywidualne biegi);

 • gimnastyka dziewcząt i chłopców (kl. I-IV);

 • tenis stołowy dziewcząt i chłopców;

 • unihokej dziewcząt i chłopców;

 • mini koszykówka dziewcząt i chłopców;

 • mini piłka nożna dziewcząt i chłopców;

 • mini piłka ręczna dziewcząt i chłopców;

 • mini piłka siatkowa dziewcząt i chłopców;

 • badminton dziewcząt i chłopców;

 • szachy;

w kategorii młodzież - rocznik 2003-2005:

 • sztafetowe biegi przełajowe dziewcząt i chłopców;

 • biegi przełajowe (indywidualne – 1.000 m dziewcząt, 1.500 m chłopców);

 • LA indywidualnie: dziewcząt i chłopców;

 • pływanie dziewcząt i chłopców (sztafeta + program indywidualny);

 • unihokej dziewcząt i chłopców;

 • tenis stołowy dziewcząt i chłopców;

 • koszykówka dziewcząt i chłopców,

 • piłka nożna chłopców i 5-tki piłkarskie dla dziewcząt;

 • piłka ręczna dziewcząt i chłopców;

 • piłka siatkowa dziewcząt i chłopców;

 • badminton dziewcząt i chłopców;

 • szachy;

w kategorii licealiada - rocznik 1999 i młodsi:

 • sztafetowe biegi przełajowe dziewcząt i chłopców;

 • biegi przełajowe (indywidualne ) dziewcząt i chłopców;

Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://witkac.pl/Account/Logindo dnia 20 grudnia 2018 roku do godz. 16.00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 grudnia 2018 roku do godz. 16.00 w Biurze Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy przy Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa lub przesłać przesyłką/pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską pod adres: Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa (liczy się data wpływu do Biura).

Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.

Reklama