Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Realizacja zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej w latach 2019 – 2023 (szkolenie)

Reklama
Nabór od 27.11.2018 do 17.12.2018 15:30
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu - Departament Sportu i Turystyki
Łączny budżet 33,363 mln PLN
Do 100% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia i wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej w latach 2019 – 2023 (szkolenie)

Celem przeprowadzenia otwartego konkursu ofert jest zlecenie organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego do realizacji zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej w latach 2019 - 2023 określonych w § 6 ust. 3 pkt. 1) – 4) oraz ust. 6 „Wieloletniego Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019 - 2023”.

W konkursie zostaną wybrane zadania publiczne zmierzające do pełniejszego zaspokajania potrzeb i podniesienia poziomu życia mieszkańców województwa wielkopolskiego, a w szczególności do:

  • szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo,
  • zapewnienia udziału reprezentantów Wielkopolski w rywalizacji sportowej dzieci i młodzieży poprzez organizację zawodów i organizację wyjazdów na zawody,
  • upowszechniania kultury fizycznej i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży (szkolnej i akademickiej), w tym poprawy stanu ich zdrowia i sprawności fizycznej, zagospodarowania czasu wolnego oraz zaspokojenia potrzeb ruchowych poprzez aktywny wypoczynek, jak również zmierzające do efektywnego wykorzystania infrastruktury sportowej w Wielkopolsce,
  • wzbogacenia oferty w zakresie szkolenia sportowego i rywalizacji sportowej dla osób z niepełnosprawnościami.
Reklama