Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Realizacja programów szkolenia sportowego osób niepełnosprawnych

Reklama
Nabór od 16.11.2018 do 07.12.2018 12:00
Gmina Lublin - Wydział Sportu i Turystyki
Łączny budżet 60 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 60 tys. PLN
Niepełnosprawni
Prezydent Miasta Lublina ogłosił otarty konkurs ofert na realizację programów szkolenia sportowego osób niepełnosprawnych.

Konkurs ma na celu wybór ofert i zlecenie w formie wspierania realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej podejmowanych na rzecz poprawy warunków uprawiania sportu przez członków klubów i stowarzyszeń sportowych, zwiększenie dostępności do działalności sportowej prowadzonej przez kluby i stowarzyszenia sportowe na rzecz osób niepełnosprawnych, podnoszenie poziomu życia mieszkańców poprzez stwarzanie warunków do aktywności fizycznej.

Reklama