Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Harmonogram składania wniosków w programie „Europa dla obywateli” 2019-2020

Reklama
Nabór od 14.12.2018 do 01.09.2019 23:59
Agencja Wykonawcza EACEA
Łączny budżet 17,2 mln EUR
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Agencja Wykonawcza EACEA, zarządzająca programem “Europa dla obywateli” zatwierdziła nowe terminy konkursu wniosków o dofinansowanie w programie “Europa dla obywateli”.

Nowy harmonogram został potwierdzony w "Przewodniku programowym na rok 2019” oraz w oficjalnym Zaproszeniu do składania wniosków przez Agencję Wykonawczą EACEA. Obecnie czekamy na otwarcie konkursu wniosków na projekty w ramach komponentu „Pamięć o przeszłości Europy” oraz działania „Partnerstwo miast”. Zachęcamy do śledzenia na bieżąco stron Agencji EACEA oraz Punktu Kontaktowego "Europa dla obywateli".

Zachęcamy również do zapoznania się ze zaktualizowanymi Priorytetami na lata 2019-2020, które zostały uzupełnione głównie w Komponencie 1. "Pamięć o przeszłości Europy".

Harmonogram składania wniosków 2019-2020

Komponent 1:

Pamięć o przeszłości Europy

Termin składania wniosków
1 lutego: Projekty muszą się rozpocząć w okresie: Pamięć o przeszłości Europy 1 lutego od 1 września roku, w którym przypada termin składania wniosków, do 28 lutego* roku następującego po upływie tego terminu

TYLKO JEDEN NABÓR W ROKU!

Komponent 2:

Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie

Działanie

1. Partnerstwo miast

Termin składania wniosków

1 lutego: Projekty muszą się rozpocząć w okresie: od 1 lipca roku, w którym przypada termin składania wniosków, do 31 marca roku następującego po upływie tego terminu

1 września: Projekty muszą się rozpocząć w okresie: od 1 lutego do 31 października roku następującego po upływie tego terminu

2. Sieci miast

Termin składania wniosków

1 marca: Projekty muszą się rozpocząć w okresie: od 1 września roku, w którym przypada termin składania wniosków do 28 lutego* roku następującego po upływie tego terminu

1 września: Projekty muszą się rozpocząć w okresie: od 1 marca do 31 sierpnia roku następującego po upływie terminu składania wniosków

3. Projekty społeczeństwa obywatelskiego

Termin składania wniosków

1 września: Projekty muszą się rozpocząć w okresie: od 1 marca do 31 sierpnia roku następującego po upływie tego terminu

TYLKO JEDEN NABÓR W ROKU!

Wnioski należy złożyć do godz. 12:00 w południe czasu obowiązującego w Brukseli – ostatniego dnia składania wniosków. Jeżeli termin składania wniosków przypada w sobotę lub w niedzielę, za ostatni dzień składania wniosków należy uznać pierwszy następny dzień roboczy.

Zgodnie z informacją zawartą w Przewodniku po programie, wyniki zostaną opublikowane najpóźniej sześć miesięcy po upływie terminu składania wniosków.

*W przypadku 2020 roku, będzie to 29 lutego.

Reklama