Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Konkurs MIiR: Innowacyjne projekty na rzecz poprawy życia osób z niepełnosprawnościami i seniorów

Reklama
Nabór od 26.11.2018 do 30.01.2019 15:00
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
Łączny budżet 10 mln PLN
Do 100% dofinansowania
Dotacje do 100 tys. PLN
Niepełnosprawni, Seniorzy
Program Dostępność Plus nabiera rozpędu. 22 listopada ruszył konkurs na innowacyjne projekty, które poprawią komfort życia i uczynią przestrzeń publiczną bardziej przyjazną osobom z niepełnosprawnościami i seniorom. Budżet konkursu to 10 milionów złotych.

Innowacyjny pomysł na poprawę komfortu życia osób z niepełnosprawnościami? Mamy na to pieniądze.

Bardziej dostępni – jak to zrobić?

„Inspiracją dla startującego konkursu był uruchomiony przez nas w 2015 roku pilotaż, który pokazał, że w małych podmiotach takich jak organizacje pozarządowe czy grupy nieformalne drzemie uśpiony potencjał w obszarze innowacyjności społecznej. Do końca października br. do inkubatorów wpłynęło ponad 600 nowatorskich pomysłów. Teraz chcemy ten sukces powtórzyć” – powiedział wiceminister Adam Hamryszczak.

Celem konkursu jest wsparcie nowych pomysłów, które szybko i skutecznie pomogą rozwiązać problemy związane z niedoborem dostępnych produktów i usług, czy niedostępnością przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami i seniorów.

Inkubator innowacji – co to takiego?

W ramach konkursu planujemy utworzenie 3 ogólnopolskich tzw. inkubatorów innowacji społecznych. Inkubator będzie poszukiwał najciekawszych inicjatyw, pomoże rozwinąć je w konkretne rozwiązania, a na końcu ułatwi wdrożenie do praktyki tych przedsięwzięć, które w trakcie testowania sprawdzą się najlepiej.

Inkubatory będą udzielać pomocy eksperckiej i finansowej w formie grantu osobom indywidualnym, grupom nieformalnym lub innym małym podmiotom (np. firmom, organizacjom pozarządowym), które mają pomysł na to, jak sprawić, aby osoby o ograniczonej mobilności lub percepcji w jak największym stopniu mogły samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu (na przykład robić zakupy) i nie były wykluczone z możliwości korzystania z usług publicznych oraz innych o charakterze powszechnym (na przykład dostęp do mediów elektronicznych, dóbr kultury czy usług ochrony zdrowia).

Podstawowym zadaniem inkubatorów będzie poszukiwanie nowatorskich rozwiązań lub narzędzi w skali mikro, które dotyczą między innymi sposobu świadczenia danej usługi, zmiany cech produktu oferowanego na rynku, zmiany organizacji miejsca lub formy świadczenia usługi, zmiany sposobu zarządzania instytucją, tak aby zapewnić większe otwarcie na potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami.

Rolą inkubatorów będzie również wybranie rozwiązań, które mają duży potencjał do upowszechniania, to znaczy ich zastosowanie nie ogranicza się do pojedynczej usługi, produktu czy podmiotu, ale mogą być wykorzystywane szeroko przez inne podmioty. Generowanie innowacji społecznych na rzecz dostępnych produktów i usług powinno odbywać się w sposób partycypacyjny tj., na każdym etapie uwzględniać potrzeby i opinię grup docelowych poprzez ich zaangażowanie w definiowanie, testowanie i upowszechnianie wypracowanych rozwiązań.

„Działalność inkubatorów ma też przyczynić się do stworzenia w Polsce ekosystemu sprzyjającego rozwojowi innowacji społecznych. Chcemy zbudować sieć powiązań między ludźmi reprezentującymi różne dziedziny. Taka sieć umożliwi porozumienie wszystkich zainteresowanych co do istoty i potrzeby wdrażania innowacji społecznych” – wyjaśnił Adam Hamryszczak.

Przykłady rozwiązań, które powstały w pierwszym pilotażowym konkursie

Torba Borba – wózek na zakupy z silnikiem elektrycznym, który pozwala seniorom dłużej zachować samodzielność w zakresie robienia zakupów. Ideą przedsięwzięcia jest współdzielenie urządzenia przez seniorów, np. w danej wspólnocie mieszkaniowej czy parafii, dzięki czemu tworzą się w tych środowiskach lokalne sieci wsparcia.

Trójwymiarowa biblioteka dla dzieci – zbiór ilustracji najważniejszych i najbardziej rozpoznawalnych postaci literatury dziecięcej. Dzięki temu przedsięwzięciu dzieci z niepełnosprawnością wzrokową mogą mieć pełniejszy dostęp do zasobów literatury pięknej.

Dla kogo Konkurs?

Konkurs na inkubację innowacji społecznych w temacie dostępności jest finansowany jest z pieniędzy unijnych z Programu Wiedza Edukacja. Jest też jednym z działań zaplanowanych w Programie Dostępność Plus.

Budżet konkursu wynosi 10 milionów złotych, a maksymalna wysokość grantu - 100 tysięcy złotych. Inkubatory powinny funkcjonować od 3 do 4 lat.

Wnioskodawcą może być każdy podmiot, który posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w inkubowaniu lub realizacji innowacji społecznych oraz doświadczenie merytoryczne w temacie dostępności.

Sposób składania wniosków

Wnioski w ramach niniejszego konkursu należy składać elektronicznie od 26 listopada 2018 r. do 30 stycznia 2019 r. do godz. 15.00, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA.

O terminie wpływu decydować będzie data i godzina wpływu wniosku do SOWA.

Reklama